Hoppa till innehållet
Nyheter

Nytt regelverk för säkrare järnväg i Europa

Tänk om du smidigt kunde ta tåget från Kiruna till Milano!
Det är ett av de långsiktiga målen med den förändring som nu sker. Ett annat mål är ökad säkerhet genom att alla i Europas järnvägssystem kan kommunicera med varandra. Utmaningarna är många, liksom möjligheterna.

Tåg rullar genom Ukrainas landskap

Tågresandet ökar i Sverige och att semestra med tåg i Europa blir allt mer populärt. Samtidigt vittnar många om att det är besvärligt, med en uppsjö av olika bolag och system för att boka resor.
Orsakerna är många. Om man tittar på enbart området säkerhet så finns det i Europa sju olika signalsäkerhetssystem, alltså system som säkerställer att tåg inte kör in i varandra. Ett lok som ska köra i flera länder behöver därför ha utrustning för att kommunicera med olika system.
Men förändring är på väg. I ett första skede för godstransporter men i förlängningen även för persontrafik. 

Ett nytt regelverk träder i kraft i juni 2020

På förslag av Kommissionen beslutades 2016 om det så kallade fjärde järnvägspaketet som innehåller tre förordningar och tre direktiv antagna av Europaparlamentet och -rådet. Dessa införs i Sverige genom att det befintliga regelverket omarbetas och förnyas i lagar, förordningar och Transportstyrelsens föreskrifter. De nya reglerna innebär bland annat att lok och godsvagnar i hela Europa måste vara godkända för att få köra över gränsen till ett annat land.

ERA (Europeiska Unionens Järnvägsbyrå) får viktigare roll

ERA kommer att få en central ställning när det gäller godkännandet av till exempel godsvagnar som ska gå över gränserna inom EU. För att köra godsvagnar över gränserna ska man ansöka om att få dessa godkända från ERA, så kallad One Stop Shop, för att de ska bli godkända i EU. Nationellt godkännande finns också för godsvagnar som endast är avsedda för nationellt bruk. I framtiden är planen att reglerna ska gälla även tåg avsedda för persontrafik. ERA har genom en ny förordning rätt att utföra egna tillsyner på organ som utför kontroller inom järnvägsinfrastruktur, inklusive ”rullande materiel”, det vill säga lok och vagnar.

Swedacs viktiga uppgift

Swedac ackrediterar de bolag som certifierar de svenska vagnarna. Det handlar bland annat om att de ska vara kopplade till en underhållsverkstad och att man har koll på hur långt de kört. Att harmonisera de olika ländernas säkerhetsregleringar är alltså en central fråga för att underlätta tågtrafik genom Europa. Det gäller till en början främst trafiken på de sträckor som på järnvägsspråk kallas TEN-banor – tågtrafikens motsvarighet till motorvägar. Exempelvis installeras successivt det EU-gemensamma signalsäkerhetssystemet ERTMS som på sikt ska utgöra ett gemensamt system för hela EU.

Ytterligare utmaningar

Andra viktiga olikheter som leder till svårigheter handlar om bland annat elförsörjning, där Sverige i likhet med många andra länder har växelspänning på 16000V och nätfrekvensen 16 2/3Hz, medan länder som elektrifierats senare, som Danmark och Finland, har annan spänning och frekvens. Vissa järnvägar har likström istället för växelström. Tåg som ska köra genom flera europeiska länder måste med andra ord ha en konverteringsutrustning.

Till det kommer utmaningar som vagnsprofil, hur mycket utrymme tåget kräver i tunnlar och andra trånga passager. Och spårvidd, där vi i Sverige använder oss av så kallat normalspår medan man i Väst- och Östeuropa använder sig av bredare spår.