Information

Beskrivning: När Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av produkter och processer kan det göras mot olika kravspecifikationer eller tillämpningsdokument. Detta dokument listar de kravspecifikationer och tillämpningsdokument som Swedac accepterar.