Samrådsmöte – personcertifieringsorgan för pannoperatörer

I slutet av förra året började nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar att gälla. Den 13 april anordnar Arbetsmiljöverket och Swedac ett inledande samråd för företag som söker eller kommer att söka om ackreditering inom området.

De nya föreskrifterna (AFS 2017:3) innebär bland annat att pannoperatörer ska personcertifieras av ett ackrediterat organ. För att ackrediteringsprocessen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt för alla parter, bjuder Arbetsmiljöverket och Swedac in företag som söker eller kommer att söka ackreditering till ett inledande samråd. Under samrådet kommer myndigheterna berätta om föreskrifterna, ackreditering och svara på frågor från deltagare.

Mer information om föreskriften för användning och kontroll av trycksatta anordningar finns både på Swedacs webbplats och Arbetsmiljöverkets webbplats.

Information om mötet
Datum: 13 april 2018
Tid: 9:30–12:00
Plats: Arbetsmiljöverket, Lindenhagensgatan 133, Stockholm. Konferensrum China (plan 5)

Anmälan
Skicka gärna anmälan till arbetsmiljoverket@av.se så snart som möjligt. Skriv diarienummer 2018/013075 i ämnesraden. Sista anmälningsdag är 6 april.

Föranmäl frågor
För att myndigheterna ska kunna ge genomarbetade svar, uppmanas företag och deltagare att skicka in frågeställningar i god tid innan samrådet. Sista dag för att skicka in frågor är 6 april. Skicka eventuella frågor till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv diarienummer 2018/013075 i ämnesraden.

 Kontaktpersoner
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket, bjorn.lindberg@av.se, 010-730 31 34
Emma Ekberg, Swedac, emma.ekberg@swedac.se, 033-17 77 46