Information

Beskrivning: Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 - Översättning av ILAC P15 med Swedacs kommentarer.