Hoppa till innehållet
Nyheter

Ackreditering eller certifiering?

Ackreditering och certifiering – begreppen är lätta att blanda samman för den oinvigde. Här får du därför en enkel förklaring till de två orden.

Ackreditering eller certifiering?

Ackreditering

Ackreditering innebär att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering.

All ackreditering i Europa följer förordning 765/2008. I Sverige är det Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är den nationella myndigheten för ackreditering.

Det innebär att Swedac granskar och godkänner företag och organisationer som arbetar med certifiering och kontroller, och som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer alltifrån ledningssystem och hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp hos sina kunder.

Till exempel ackrediterar Swedac alla företag som erbjuder bilbesiktning så att de arbetar korrekt och enhetligt.

Efter att en verksamhet ackrediterats genomför Swedac regelbundet granskningar av att kraven som ställs på kompetens och arbetsrutiner uppfylls.

Inom vissa områden är det obligatoriskt för verksamma aktörer att vara ackrediterade, till exempel när det gäller hissbesiktning. Däremot är det frivilligt inom andra områden, exempelvis medicinska laboratorier, där ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel.

”Inom vissa områden är det obligatoriskt att vara certifierad under ackreditering”

Certifiering

Certifiering under ackreditering innebär att en organisation, produkt eller person av ett ackrediterat certifieringsorgan bedöms uppfylla krav som ställs i standarder eller andra styrdokument. När det gäller certifieringar görs det även här regelbundna kontroller av att till exempel certifierad personal håller sin kompetens uppdaterad eller att en certifierad produkt fortsätter att överensstämma med kraven.

Inom vissa områden är det obligatoriskt att vara certifierad under ackreditering. Till exempel måste personal som arbetar med svetsning vara certifierad. Däremot är det inget lagkrav att ett företags ledningssystem för kvalitet eller miljö ska vara certifierat, även om kundernas krav i praktiken kan göra det till ett måste för verksamheten.

KARIN MYRÉN