Hoppa till innehållet
Nyheter

Ackreditering firas över hela världen

En av doldisarna bland almanackans dagar är Världsackrediteringsdagen. Den firas globalt den 9 juni för att uppmärksamma varför vi kan vara trygga när vi åker hiss, kör bil eller dricker vatten ur kranen.

En kontrollerad vara eller tjänst bär alltid Swedacs lilla ackrediteringsmärke med de tre kronorna, som visar att kontrollen utförts på ett riktigt sätt.

 

Få känner till det stora internationella myndighetssamarbete som ser till att blodprov blir korrekt analyserade, pumpautomaterna ger rätt mängd bensin eller att elapparater är kontrollerade.

Alla dessa tjänster vilar på ackreditering, ett stort internationellt regelverk som innebär att varor och tjänster regelbundet kontrolleras enligt internationella standarder för att både konsumenter och producenter ska vara trygga med att kvaliteten håller måttet.

En ackreditering kan beskrivas som ett bemyndigande att utföra en viss uppgift. Så gott som alla industrialiserade länder har ett så kallat ackrediteringsorgan – i Sverige är det myndigheten Swedac – som efter granskning ackrediterar företag att utföra en viss samhällsuppgift, till exempel bilbesiktning, eller att analysera dricksvatten. Företaget ingår därmed i ett kontrollsystem som ser till att standarden verkligen följs. Om man inte håller måttet kan ackrediteringen dras tillbaka, vilket skapar trygghet i samhället.

– Systemet är globaliserat, så att alla länder som vill agera på ett internationellt plan ingår i samma kvalitetsinfrastruktur. På så sätt underlättar vi för handel med varor och tjänster över nationsgränserna, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Många viktiga samhällsfunktioner är ackrediterade eller kontrolleras av certifierade företag som i sin tur är ackrediterade. Det är alltså tack vare ackrediteringssystemet som man kan vara trygg med att saker och ting fungerar som de ska. Som konsument kan man titta efter Swedacs lilla ackrediteringsmärke med de tre kronorna, som visar att allt kontrollerats och befunnits i sin ordning.

Världsackrediteringsdagen 9 juni firas på initiativ från de två internationella organisationerna för ackreditering IAF (International Accreditation Forum) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) för att visa på ackrediteringens betydelse för kvalitet och säkerhet i vardagen världen över.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac, Tel: 033 17 77 36