Hoppa till innehållet
Nyheter

Alla Swedacs avgifter oförändrade under 2021

Swedacs avgifter blir oförändrade under nästa år. Skälet är pandemins påverkan på landets ekonomi.
– Pandemin fortsätter och innebär stora ekonomiska påfrestningar på samhällsekonomin och inte minst för många företag, i år men också kommande år. Mot den bakgrunden måste vi alla se över hur vi kan bidra och myndigheten har därför beslutat att låta avgifterna vara oförändrade och att hantera ökade egna omkostnader inom rådande avgiftsnivå och ekonomi, säger Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström
Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac.

Beslutet att låta avgifterna förbli oförändrade under 2021 är baserat på corona-pandemins påverkan på samhällsekonomin och företagen.
–Syftet med att hålla avgiftsnivån oförändrad är att i någon mån kunna bidra till att lindra den ekonomiska nedgång som är effekten av pandemin och som kommer att påverka också kommande år, säger Ulf Hammarström.

Myndighetens eget arbete har också påverkats av pandemin. En större del av arbetet utförs nu med hjälp av digitala verktyg, medan resande har minskat. Omställningen påverkar myndighetens ekonomi, men exakt hur är för tidigt att säga menar Ulf Hammarström.

– Omställning i sig tar kraft och vilka effekter våra ändrade arbetssätt ger på kostnadsbilden redan under nästa år är för tidigt att avgöra, men klart är att våra arbetssätt nu förändras för alltid, säger Ulf Hammarström.

Han fortsätter:
– Vi kommer inte att gå tillbaka till januari 2020 när pandemin är över, utan vi ska anamma de mer ekonomiska och klimatsmarta arbetssätt vi nu lärt oss. Resor och att mötas i verkligheten kommer också fortsatt att vara en viktig del i verksamheten när pandemin väl är över, men inte alls i samma omfattning som innan pandemin, säger Ulf Hammarström.

Han räknar med att Swedac under stora delar av nästa år behöver arbeta med analyser av intäkter och utgifter för att så småningom landa i avgiftsnivåerna för 2022 och kommande år.

– Hela världen arbetar med de här osäkerheterna och att säga något om var vi befinner oss inför 2022, det vill säga om ett år, är väldigt svårt. Samtidigt är vi på myndigheten väl medvetna om att alla de företag som påverkas av vårt arbete vill undvika osäkerhet så långt det går. Det vi på myndigheten kan erbjuda just nu är kommunikation och dialog. Så fort vi har klara besked, då kommunicerar vi dem, säger Ulf Hammarström.

Swedacs avgifter 2021 kommer att vara oförändrade för alla delar av verksamheten, både de avgifter som är kopplade till ackreditering och de avgifter som är kopplade till reglerad mätteknik ligger fast.