Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Arrangörer av program för kompetensprövning

Att delta i program för kompetensprövning är ett värdefullt redskap för ackrediterade laboratorier. De som arrangerar program för kompetensprövning kan ackreditera sig för att påvisa sin kompetens inom området.

Arrangörer av program för kompetensprövning

Kompetensprövning är en bestämning av deltagarnas prestation mot förutbestämda kriterier. Prövningen sker genom interlaborativa jämförelser, det vill säga att de testas av ett antal olika laboratorier.

Program för kompetensprövning kan även benämnas provnings- och kalibreringsjämförelse, jämförelsemätning, ringtest, interlaborativa jämförelseprogram och extern kvalitetskontroll.

Swedac ackrediterar arrangörer av program för kompetensprövning mot den internationella standarden ISO/IEC 17043. Hela processen, att planera, genomföra, och utvärdera resultaten ingår i standarden, likaså kommunikation med deltagare och sekretess.

En ackreditering innehåller också en specifikation av tekniskt område, exempelvis mikrobiologi, klinisk kemi, kalibrering etc.