Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Tillverkning av referensmaterial

Referensmaterial är ett sätt för laboratorier att visa att deras resultat håller hög kvalitet och är spårbara. De som producerar referensmaterial kan välja att ackreditera sig för att visa att de har kompetens inom området.

Tillverkning av referensmaterial

Ackrediterade laboratorier använder referensmaterial bland annat till metodvalidering, kalibrering av analysinstrument eller för att beräkna mätosäkerhet. Det är viktigt att referensmaterialet är tillförlitligt.

Swedac ackrediterar producenter av referensmaterial mot den internationella standarden ISO/IEC 17034. Hela processen, att tillverka, åsätta certifierat värde med metrologisk spårbarhet, bestämma hållbarhet och kommunicera med användaren ingår i standarden. En ackreditering innehåller också en specifikation av tekniskt område, exempelvis mikrobiologi eller klinisk kemi.