Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Producent av referensmaterial

Referensmaterial är ett sätt för laboratorier att visa att deras resultat håller hög kvalitet och är spårbara. De som producerar referensmaterial kan välja att ackreditera sig för att visa att de har kompetens inom området.

Producent av referensmaterial

Ackrediterade laboratorier använder referensmaterial bland annat till metodvalidering, kalibrering av analysinstrument eller för att beräkna mätosäkerhet. Det är viktigt att referensmaterialet är tillförlitligt.

Swedac ackrediterar producenter av referensmaterial mot den internationella standarden ISO/IEC 17034. Hela processen, att tillverka, åsätta certifierat värde med metrologisk spårbarhet, bestämma hållbarhet och kommunicera med användaren ingår i standarden. En ackreditering innehåller också en specifikation av tekniskt område, exempelvis mikrobiologi eller klinisk kemi.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.