Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Spårbarhet

Spårbarhet är ett mätresultats förmåga att spåras tillbaka till en internationell normal, även kallat referenspunkt. Ett mätresultat utan spårbarhet är inte pålitligt.

Ett mätresultat ska kunna spåras tillbaka i en obruten kedja av jämförelser mot lämpliga normaler med angivna mätosäkerheter. En sådan spårbarhetskedja går oftast via en riksmätplats, antingen i Sverige eller annat land.

Sverige har två riksmätplatser, där de nationella huvudnormalerna finns för olika storheter. Detta innebär att riksmätplatserna, i de allra flesta fall, anses vara de som kan leverera kalibreringstjänster med den bästa mätförmågan (CMC) i Sverige. Riksmätplatserna finns hos RISE och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Swedacs utövar tillsyn av riksmätplatserna med utgångspunkt från standarden SS-EN ISO/IEC 17025. Riksmätplatserna är dock inte ackrediterade. Enligt förordning ska tillsynen över riksmätplatserna ha en sådan inriktning och omfattning att Swedac kan bestyrka att riksmätplatsen uppfyller de internationella kraven för en riksmätplats.

Gällande förordning SFS 2019:1 riksmätplatser i Sverige.