Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny version av EU:s blåbok är publicerad

Idag har EU kommissionen publicerat 2022 års blåbok (the blue guide) om genomförandet av EU:s produktbestämmelser. Denna nya version av vägledningen bygger på tidigare utgåvor, men återspeglar också de senaste ändringarna av lagstiftningen och i synnerhet antagandet av en ny förordning om marknadskontroll.

Kommissionens sida för nerladdning av Blue Guide

Kommissionen har som syfte med denna vägledning att bidra till en bättre förståelse av EU:s produktbestämmelser och ge en mer enhetlig och konsekvent tillämpning mellan olika sektorer på den inre marknaden i stort.

Den riktas till medlemsstaterna och alla som behöver informeras om bestämmelserna för att garantera fri rörlighet för varor och en hög skyddsnivå inom unionen (t.ex. bransch- och konsumentorganisationer, standardiseringsorgan, tillverkare, importörer, distributörer, organ för bedömning av överensstämmelse och fackföreningar). Den skall endast ses en vägledning då det endast är texten i unionens harmoniseringslagstiftning som har rättslig kraft.