Hoppa till innehållet
Nyheter

Bakläxa för två av tio butiksvågar

83 procent av mataffärernas vågar får godkänt efter höstens stickprovskontroller i fyra stora matvarukedjor i Stockholm, Norrköping, Nyköping och Borås. Resten av vågarna användes i butikerna trots att de inte var kontrollerade enligt reglerna.

Bakläxa för två av tio butiksvågar

Livsmedelsbutikerna som undersöktes var Coop, Ica, Axfood och Bergendahls och slutsatsen blev att bara var femte butik var helt utan anmärkning.

– Det är viktigt med fortlöpande kontroller. Konsumenterna ska kunna lita på att de faktiskt får varor till den vikt de sedan betalar för i kassan, säger Mattias Bårström på den statliga myndigheten Swedac, som ansvarar för kontrollen.

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, granskar och ackrediterar de företag och laboratorier som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer varor och tjänster – allt från hissar och bilprovning till medicinska prover eller miljöfarliga utsläpp. Swedac tar också fram regler för vågar, elmätare och bensinpumpar så att man kan lita på att instrumenten mäter rätt.

Syftet med Swedacs verksamhet är att bidra till ett tryggt samhälle och att stärka konkurrenskraft och handel.

Myndighetstillsynen gjordes under hösten 2015, då sammanlagt 32 mataffärer kontrollerades vid flera olika tillfällen i Stockholm, Norrköping, Nyköping och Borås.

Tillsammans hade de 397 vågar som omfattas av Swedacs föreskrifter. Av dem var det 67 vågar (17%) som inte uppfyllde kraven för att få användas. Ofta handlar det om att vågar används trots att plomberingen är bruten, säger Mattias Bårström:

– Det här är relativt utbrett, men inte okej. Alla butiksägare verkar inte vara medvetna om vad som gäller här.

Butiksvågar ska kontrolleras med två års intervall, men skulle plomberingen vara bruten är butiksägaren skyldig att låta kontrollera vågen omedelbart.

Slutsatser från studien kommer att användas som underlag till kommande tillsyns- och informationsinsatser, så att butikerna blir bättre på att följa gällande bestämmelser.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Bårström, utredare Swedac, tel: 08-406 83 24
Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac, tel: 033 17 77 36
Oanmälda tillsynsbesök genomfördes på butiker anslutna till Axfood, Bergendahls, Coop och ICA belägna i 4 svenska städer, se tabell 1. Andelen besökta butiker motsvarar drygt en procent av respektive kedjas totala antal butiker i landet. Totalt besöktes 32 butiker