Hoppa till innehållet
Nyheter

”Bedömningen är viktig för förtroendet – alla ska kunna lita på systemet”

Oftast är det Swedac som bedömer. Men vart fjärde år hamnar vår egen verksamhet under luppen. Den som leder bedömarteamet är Mija Renko från Slovenian Accreditation.
– Det är viktigt för allas förtroende att den här processen finns, säger Mija Renko.

”Bedömningen är viktig för förtroendet – alla ska kunna lita på systemet”

Ett team på 12 experter som kommer från Swedacs motsvarigheter i Europa under vecka 37 att göra en bedömning av verksamheten. Den standard som Swedac bedöms enligt är ISO/IEC 17011 – ”Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse”.
– Arbetet med bedömningen skiljer sig inte mot hur vi jobbar normalt, säger Mija Renko som är teamledare för bedömningen av Swedac. Vi har standarden att kontrollera för överensstämmelse precis som i vanliga fall. Det som kan vara är att det ibland är en stor omfattning då många ackrediteringsorgan jobbar inom många områden. Språket spelar också in, till vardags pratar vi ju på våra egna språk i bedömningarna. I dessa bedömningar är det många språk inblandade så vi får anstränga oss för att undvika missförstånd på grund av språk.

Porträtt på Mija
Mija Renko, bedömningsledare på Slovenian Accreditation

Varför är den här processen så viktig?
– Först och främst är det så reglerna är utformade. I Europa har varje land enbart ett ackrediteringsorgan – och då måste alla kunna lita på att alla gör jobbet så lika möjligt. Eftersom vi erkänner varandras ackrediteringar måste det fungera. Så reglerna finns där och vi måste följa dem. Dessutom är det viktigt för förtroendet för systemet – att alla ska kunna lita på oss.

Till vardags jobbar Mija Renko som bedömningsledare på Slovenian Accreditation och är inriktad på laboratorier och certifiering av ledningssystem. Hon är en erfaren bedömare har varit med förut i de internationella sammanhangen – det här är hennes elfte bedömning, och tredje som teamledare.
– Det är viktigt att det är en stor blandning på nationaliteter så att ingen ska kunna ifrågasätta att det är opartisk bedömning.

Händer det att du och dina kollegor i teamet lär er saker när ni är ute och bedömer – som ni kan ha nytta av i ert arbete?
– Precis som i vilken standard som helst finns det krav i ISO/IEC 17011 som alla ackrediteringsorgan måste klara, men det finns olika vägar att nå upp till dem. Vi lär oss av varandra. Genom åren har jag absolut stött på sånt som vi haft nytta av i vårt arbete.