Hoppa till innehållet
Nyheter

Bygger tillit och konkurrenskraft tillsammans – nytt svensk-isländskt avtal om samarbete

I dag undertecknar Islands kultur- och handelsminister Lilja Dögg Alfre∂sdóttir och Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström ett samarbetsavtal inom kvalitetssäkring av varor och tjänster (ackreditering). Undertecknandet av det nya samarbetsavtalet sker på den isländska ministerns kontor i Reykjavik. Sveriges ambassadör Pär Ahlberger deltar också vid signeringen.

Bygger tillit och konkurrenskraft tillsammans – nytt svensk-isländskt avtal om samarbete
Pär Ahlberger, Ulf Hammarström och Lilja Dögg Alfre∂sdóttir signerar avtal.
Pär Ahlberger, Ulf Hammarström och Lilja Dögg Alfre∂sdóttir vid signeringen av avtalet.

– Avtalet innebär ett steg mot att uppnå de nordiska ländernas vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Vi knyts närmare varandra när det gäller att bygga tillit och säkerhet inom våra samhällen, men inte minst också när det gäller att förbättra möjligheterna att kunna delta likvärdigt i internationell handel enligt principen ”accredited once, accepted everywhere”, säger Ulf Hammarström

En viktig del i den nu fördjupade relationen mellan de två ackrediteringsorganen Swedac och den isländska motsvarigheten, ISAC är kopplad till ISAC:s ambition att bli signatär till fler av de globala avtal som ska bidra till frihandel inom olika områden och som hanteras av den europeiska ackrediteringsorganisationen, European Co-operation for Accreditation (EA). Swedac kommer att stödja ISAC i detta.

– Vi blir både starkare och effektivare tillsammans och samarbetet kommer att ge oss båda ökade kunskaper och erfarenheter. Samarbetsavtalet innebär också en möjlighet att erbjuda isländska organisationer ackreditering hos Swedac i de fall ISAC inte  ackrediterar inom det aktuella området. På så sätt stärker vi varandra och våra länders konkurrenskraft på ett effektivt sätt, säger Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac.