Hoppa till innehållet
Nyheter

Certifiering av drönare snart verklighet

Utvecklingen och användandet av drönare har skjutit i höjden. Men trots drönarnas snabba utbredning, har gemensamma EU-regler saknats. Nu står ett färdigt EU-regelverk redo att antas.

Certifiering av drönare snart verklighet

Drönare flygs idag både i privat och kommersiellt syfte. Några exempel på områden där drönare visat sig användbara är reklambranschen, byggbranschen och inom skogsindustrin. Men i och med utbredningen av den nya tekniken har nya säkerhetsfrågor uppstått. Bland annat kan drönare störa radioutrustning och inte minst flygtrafiken.

Inom EU finns nu ett färdigt förslag på lagstiftning som ska reglera tekniska krav på civil drönarutrustning innan produkten CE-märks och får marknadsföras inom EU. Förslaget reglerar civila drönare inom sex olika klasser med undantag för den tyngsta kategorin som kallas Certified.

Swedac har varit en av aktörerna som bidragit med synpunkter på den föreslagna drönarregleringen. Framförallt har Swedac identifierat ett antal möjliga områden där certifiering under ackreditering är en lämplig metod för kvalitetssäkring.

– Förslaget involverar både produktcertifiering av drönare och certifiering av ledningssystem för tillverkare av drönare. Exakt vilka åtgärder som ska uppfyllas innan produkten får saluföras beror på drönarklassen, berättar Emma Wirf, jurist på Swedac.

Med ett EU-gemensamt regelverk där drönare certifieras av ackrediterade certifieringsorgan kan oberoende och likvärdig bedömning ske inom hela EU. Att ackrediterade certifieringsorgan – istället för nationella myndigheter – ansvarar för certifieringen säkerställer även principen om öppna system för provning och kontroll.

Det är dock inte alla klasser av drönare som kräver certifiering och därmed inblandning av ett ackrediterat organ. För flera klasser är det tillräckligt med så kallad intern tillverkningskontroll.

– Tillverkaren säkerställer och försäkrar då att produkten uppfyller ställda krav innan den sätts på marknaden, säger Emma Wirf.

Förslaget förväntas att antas i slutet på februari eller i början av mars. Regleringen träder då i kraft efter 20 dagar. Något som välkomnas på Swedac.

– Vi på Swedac ser mycket positivt på förslaget. Det känns som en bra lösning där man både värnar om EU:s öppna system och höga krav på säkerhet, säger Emma Wirf.