Hoppa till innehållet
Nyheter

”Det är en otroligt spännande uppgift”

Nu är referentbedömningen av Swedac klar för denna gången. Men arbetet med att säkra det internationella förtroendet för ackreditering pågår ständigt. Från Swedacs sida är bedömningsledaren Fredrik Langmead i väg ett par gånger om året för att utföra referentbedömningar av andra ackrediteringsorgan i Europa.
– Att vara en del i detta är en otroligt spännande och lärorik uppgift, säger Fredrik Langmead.

Porträtt av Fredrik Langmead

Det internationella ackrediteringssystemet bygger mycket på ömsesidiga erkännanden och tillit. Och för att det ska fungera finns det kontrollsystem.
– För Sveriges del som EU-land och för Swedac som dess nationella ackrediteringsorgan står detta tydligt uttryckt i förordning 765/2008 om att det ska finnas ett system för referentbedömningar mellan EU medlemmarnas nationella ackrediteringsorgan. Systemet med referentbedömningarna koordineras och leds av EA, Europeiska ackrediteringsorganisationen, där Swedac är medlem. Syftet med dessa referentbedömningar är att säkerställa att ackrediteringsorganen agerar på ett likvärdigt sätt och att de har tillgång till erforderlig kompetens för de beslut de tar, säger Fredrik Langmead.

I referentbedömningar är det ett team från olika ackrediteringsorgan som bedömer sina kollegor i ett annat land. Finns det något som är svårt med att bedöma så att säga kollegor på samma nivå?
– Om man tittar utifrån kanske det kan verka svårt – men då får man titta på syftet. Referentbedömningen är ett sätt att harmoniera oss och se till att alla jobbar så lika som möjligt. Då är det en bra lösning för ackrediteringsorganen att i en bedömningssituation ha en dialog om hur man jobbar med kraven. Just så att alla kan ha en tillit till varandra.

– Vid själva bedömningen av uppfyllelse av kraven skiljer sig ingenting. Referentbedömningar resulterar också i avvikelser om det inte kan styrkas att kraven är uppfyllda. Dessa avvikelser skall åtgärdas innan ett beslut kan fattas.

Under pandemin har det precis som med många andra bedömningar handlat om att hitta distanslösningar för att kunna genomföra referentbedömningarna.
– Det blir svårare att genomföra en referentbedömning på distans och krävs mer förberedelse för att få grepp om helheten när det görs på distans.

Fredrik Langmead har gjort referentbedömningar på uppdrag åt EA sedan 2013. Och med åren har han lärt sig några saker som kan underlätta.
– En stor fördel är att ha med någon i teamet som hyfsat kan det språk som gäller för ackrediteringsorganet som granskas. Det hjälper hela teamet att dels få en bättre förståelse av alla dokument som finns i systemet och för att fånga upp nyanser i formuleringar.

Lär du dig någonsin något själv när ni är ute och bedömer?
– Hela tiden. Varje ackrediteringsorgan har ju utvecklat sina egna processer och ibland händer det att man får  en aha-upplevelse när man får presenterat något som man inser är bättre utvecklat än det man har själv.

– Jag har aldrig in min roll som referentbedömare som syfte att titta på de andra ackrediteringsorganens system för att jag eller Swedac ska utveckla våra ena system, det vill jag vara väldigt tydlig med. Men det blir som en naturlig del av uppdraget att man plockar upp de saker man ser och de svar man får .

Skulle du rekommendera andra att ta sig an uppgiften?
Att vara en del av EA:s referentbedömningar är en otroligt spännande uppgift. Jag rekommenderar varmt kollegor som jobbat upp en viss erfarenhet av ackreditering och de internationella regelverk som styr detta att göra samma sak. Om chansen erbjuds – ta den!