Hoppa till innehållet
Nyheter

EA General Assembly i Bukarest

Det högsta beslutande organet i den europeiska samarbetsorganisationen European Accreditation, (EA), General assembly, möttes i Bukarest den 21 och 22 november.

EA General Assembly i Bukarest

Det högsta beslutande organet i den europeiska samarbetsorganisationen European Accreditation, (EA), General assembly, möttes i Bukarest den 21 och 22 november. De viktigaste besluten vid detta möte handlade om en organisationsförändring med syftet att göra EA mer strategiskt och effektivare i sitt beslutsfattande, hur UK och det brittiska ackrediteringsorganet UKAS kommer att hanteras vid en Brexit liksom EA:s budget för 2019. Kostnaden blir för de flesta länders del, inklusive Sverige, något lägre än föregående år. Swedac representerades av Ulf Hammarström, Kristina Hallman och Peter Kronvall.