Hoppa till innehållet
Nyheter

En veckas möten med IAF/ILAC

Den 1-8 maj är världens nationella ackrediteringsorgan samlade i nordirländska Belfast – och framför datorerna.

En veckas möten med IAF/ILAC

Det är de internationella organisationerna IAF (The International Accreditation Forum) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) som har ett gemensamt s k ”mid-term meeting” i Belfast. Det är årets första möte av två, och innebär flera arbetsmöten i kommittéer kring gemensamma frågor som ska förhandlas. De flesta beslut tas på höstmötet, då de två organisationernas generalförsamlingar är samlade.
– ­Just nu handlar mycket om hållbarhet och digitalisering. Den enskilt största frågan är att de två organisationerna planerar att slå ihop sig till en, men det tas upp först till höstmötet, säger Kristina Hallman, Internationell och teknisk direktör på Swedac.

Kristina Hallman, Internationell och teknisk direktör på Swedac
Kristina Hallman, Internationell och teknisk direktör på Swedac

Även själva mötesformen är ny, med många medlemsländer på plats men även digitalt.
– Under pandemin var det enbart digitala möten, så detta är det första fysiska mötet på några år, men det blir också ett hybridmöte, berättar Kristina Hallman.

Swedac har medarbetare på plats och även digitalt. Att vara med på mötet är viktigt för kompetensutveckling och att Sverige hänger med i de tolkningar som görs av standarder och regelverk för ackreditering.
– Minst lika viktigt är att vi kan påverka regler och harmoniseringar så att de stämmer överens med vårt svenska regelverk. Att nätverka är viktigt av flera skäl, bland annat så har vi har ju en del ackrediteringar som går över nationsgränser och vi stöttar varandra med kompetens ibland vid speciella behov, säger Kristina Hallman.