Hoppa till innehållet
Nyheter

Exportdialog i samband med världsdagarna

Swedac arrangerar en exportdialog om kvalitetsinfrastrukturens roll och utvecklingspotential för svensk konkurrenskraft och export av tjänster och teknik inom vård och omsorg.

Arrangemanget sker den 19 maj i Stockholm med inbjudna representanter från kvalitetsinfrastrukturens olika perspektiv. Dialogen syftar till att synliggöra och utveckla värdet av kvalitetsinfrastrukturen inom vård och omsorg för brukare och patienter på svenska och internationella marknader genom aktiva inspel från deltagarna.

Dialogen arrangeras i samband med firandet av Världsackrediteringsdagen och Världsmetrologidagen som i år går under temat Vård och omsorg respektive Mätningar och ljus. Klicka på länkarna om du vill läsa mer om de globala intentionerna.

Kvalitetsinfrastrukturen utgörs av de institutioner, system och metoder som ska finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Kravställare, utförare och brukare är infrastrukturens tre huvudperspektiv och består av olika aktörer beroende på sektor.
En fungerande struktur skapar förutsättning för medborgarnas tillit, samhällsnytta och ökad konkurrenskraft.