Hoppa till innehållet
Nyheter

Extern kanal för visselblåsning

Från den 17 juli kan du som fått kännedom om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang rapportera det till olika myndigheter genom sk visselblåsning. Till Swedac kan man rapportera missförhållanden som rör produktöverensstämmelse inom vår tillsyn av reglerat mätteknik.

Visselblåsarlagens krav på kanaler för att rapportera missförhållanden är en del i att bekämpa korruption. Lagen ger även skydd för den som väljer att rapportera missförhållanden hos sin arbetsgivare eller den man på annat sätt haft en arbetsrelaterad kontakt med. Du hittar mer information om vad som krävs för att visselblåsa här. Om du vill rapportera om missförhållande i en verksamhet som inte Swedac har en rapporteringskanal för så hittar du information om vart du vänder dig på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Om du har eller har haft en arbetsrelation med Swedac och vill rapportera om missförhållanden i Swedacs verksamhet, kontakta Swedac för att få information om hur du kan visselblåsa hos oss.