Hoppa till innehållet
Nyheter

Fokus på de stora handelsfrågorna när ministern besökte Swedac

Just nu har Sveriges en unik möjlighet att fungera som ett inspirerande exempel. Vårt öppna förhållande till internationell handel kan ta större plats i Europa – och ackreditering är ett av de viktiga verktyg vi lyfter fram. Det var utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor Anna Hallbergs huvudbudskap när hon besökte Swedac nyligen.

Fokus på de stora handelsfrågorna när ministern besökte Swedac

Det var en engagerad minister som besökte Borås i veckan. De stora frågorna om världshandel ligger på hennes bord och flera dramatiska händelser präglar just nu arbetet. Inte minst konflikten mellan USA och Kina, brexit och under de senaste veckorna också spridningen av coronaviruset.

Det var mot den bakgrunden, och med regeringens nya export- och investeringsstrategi i bagaget, som Anna Hallberg mötte Swedacs medarbetare.
– Jag tror på riktigt att vi har ett fönster just nu, där Sverige kan göra stor skillnad. Vi representerar fri och rättvis handel. Vi kan fungera som ett positivt exempel i Europa, och har allt tätare dialoger med länder som står oss nära i den hållningen. Våra röster behövs just nu, för att undvika att fler murar reses i världen, säger Anna Hallberg.

Verktyg som röjer undan handelshinder viktigare än någonsin

Hon pekade på hur viktig världshandeln är för svensk välfärd, exportnäringen skapar omkring en och en halv miljon arbetstillfällen, och beskrev hur regeringens nya exportstrategi ska fortsätta att stötta internationell handel.
– Strategin har tydliga prioriteringar. Vi vill skapa fler jobb i hela landet och de ska utgå ifrån social, ekonomisk och social hållbarhet. Alla Sveriges regioner har sin egen karaktär och sina egna styrkor. För Borås är det textilbranschen som är styrkan, där finns den här regionens dna och den ska vi fortsätta att utveckla, säger Anna Hallberg.

Anna Hallberg och Ulf Hammarström
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, och Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac möttes i samtal om handel och svensk välfärd.

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, och Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac möttes i samtal om handel och svensk välfärd.

Hon lyfte också upp den roll som ackreditering spelar för att underlätta export.
–Ackreditering är ett verktyg som gör internationell handel enklare. Det är viktigare än någonsin. Varje nytt handelshinder är en motgång, säger Anna Hallberg.

Swedac skickade med ett antal budskap till ministern. Inte minst att myndighetens fokus under 2020 ligger på att skapa mer samhällsnytta genom att vara mer utåtriktad och framtidsinkritad, och att skapa ännu bättre förutsättningar att vara en intressant arbetsgivare.

Till sist fick ministern frågan: Vad betyder tillit för dig?

– Som politiker och regeringsföreträdare är tillit väldigt viktigt för ett gott ledarskap. Att skapa ömsesidiga relationer och ett gott samarbete med mina medarbetare och med kolleger och handelspartners i andra länder bidrar till effektivitet och är en förutsättning för att kunna genomföra regeringens politik till nytta för företag och medborgare och möta dem utmaningar vi står inför.