Hoppa till innehållet
Nyheter

Förändringar i avgiftsmodellen för ackrediterade organ med fastprislista

En ny avgiftsmodell för ackrediterade organ genomfördes genom STAFS 2022:14. I samband med att den föreskriftens regler börjat tillämpas har vissa brister uppmärksammats i bilaga 1 till föreskriften.

En ny avgiftsmodell för ackrediterade organ genomfördes genom STAFS 2022:14. I samband med att den föreskriftens regler börjat tillämpas har vissa brister uppmärksammats i bilaga 1 till föreskriften, vilka föranleder angivna revideringar:

  • ordet filial har använts på ett sådant sätt att det kan framstå som att avgift inte utgår för huvudverksamhetsstället varför filial har bytts ut mot verksamhetsställe,
  • avgift för nyackreditering och avgift för ändring- och utökning för kontroll trycksättning och cistern samt fordonsverkstäder var för högt beräknade jämfört med det antal timmar som krävs för uppgiften, varför dessa avgifter har justerats nedåt, och
  • en ny kategori för ändringsavgift har lagts till för det fall endast dokumentgranskning krävs för beslut om ändringen, vilket bättre kommer motsvara den arbetsinsats som en sådan ändring föranleder.

Förändringarna framgår av STAFS 2023:5