Hoppa till innehållet
Nyheter

Försäljningsförbud mot Kejsar AB

Swedac förbjuder företaget Kejsar AB (www.kejsar.se) att saluhålla och sälja den del av bolagets sortiment som utgörs av guldpläterade smycken märkta med finhaltsstämpeln ”18K”. Produkter som är tillverkade av oädel metall eller överdragna med ädelmetall, t.ex. gulddoublékedjor eller produkter med plätering, är inte att betrakta som ädelmetallarbeten och får därför inte stämplas som sådana.

Försäljningsförbud mot Kejsar AB

Mer om beslutet finns att läsa i pressmeddelande här.

Vad är det som lett fram till Swedacs beslut?
I början av 2022 fick myndigheten in de första uppgifterna från allmänheten om att Kejsar AB sålde oädla smycken med finhaltsstämpel ”18K”. Personal från Swedac tog kontakt med företaget. Kejsar AB återkopplade ett antal åtgärder som företaget skulle vidta för att avsluta sin försäljning.

Nya anmälningar från allmänheten inkom under hösten 2022, vilket fick Swedac att besluta om en egen kontroll av de smycken som säljs på www.kejsar.se. Vid denna kontroll upptäcktes oädla smycken med finhaltsstämpel ”18 K”. Efter detta har myndigheten meddelat bolaget ett försäljningsförbud av dessa varor.

Betyder det att Kejsar.se har näringsförbud?
Nej, näringsförbud beslutas i domstol och gäller enskilda personer. Detta är ett förbud att sälja en specifik vara. Företaget kan exempelvis fortsätta sälja smycken i oädel metall, men de får inte vara märkta med ”18K” eller annan finhaltsstämpel.

Vad händer om företaget ändå fortsätter med försäljning av dessa varor?
Då kan vitet om 20.000 kronor som Swedac meddelat i föreläggandet utdömas. Detta avgörs vid en prövning i domstol.

Är det vanligt att ni får in denna typ av uppgifter från allmänheten?
Det händer några få gånger per år, vissa år inte alls. Så det är relativt ovanligt. Men vi har god hjälp av allmänheten i dessa fall, så när Swedac får tips från allmänheten kontrollerar vi alltid uppgifterna noggrant.

Hur fungerar systemet med märkning/stämpling av ädelmetaller?
Lagen om handel med ädelmetallarbeten (1999:779) reglerar att det enbart är produkter som är tillverkade i ädelmetall (guld, platina och silver) som får märkas med finhaltsstämpel. En sådan stämpel är till exempel 18K, vilket motsvarar att materialet innehåller minst 75% guld.

För tillverkare, importörer och försäljare finns också ett krav på att märka produkter som är tillverkade i guld eller platina och väger mer än ett gram. När det gäller silver är märkningen frivillig. Märkningen ska bestå av finhaltsstämpel och s k namnstämpel alternativt kontrollstämpel (s k kattfot). Utöver detta kan även andra frivilliga stämplar förekomma, exempelvis årsbeteckning och ortsmärke.

Namnstämpel får tillverkare eller importörer genom att ansöka hos Swedac, som också har ett offentligt register över godkända namnstämplar på hemsidan. En kontrollstämpel visar att ett oberoende kontrollorgan har kontrollerat mängden ädelmetall.

Swedac har till ansvar att utöva tillsyn över systemet med märkning, vilket förutom att godkänna och registrera namnstämplar samt ackreditera kontrollorgan för användning av kontrollstämpel, även omfattar kontroller på marknaden.

Mer information om krav på ädelmetallarbeten finns här.