Hoppa till innehållet
Nyheter

Första ackrediteringen mot standard avseende patientnära analyser

I januari 2015 blev Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i Sverige med att ackreditera sig mot standarden ISO 22870 som anger krav för patientnära analyser (PNA) även kallat Point of Care-testing (POCT).

Standarden riktar sig till sjukhus, kliniker och öppenvård och är tillämpbar för många typer av patientnära verksamhet, dock inte egentestning (patienter/personer som utför självtest).

Standarden kom 2006 och är en harmoniserad standard inom EU vilket innebär att den är accepterad och giltig inom EU och uppfyller aktuella direktivs krav inom området.

Standarden för patientnära analyser kräver att standarden ISO 15189 finns i grunden hos den aktuella organisationen och det krävs bl.a. samarbete med den specialitet som ska använda och utföra testerna genom ett medicinskt råd. ISO 15189 i sin tur är den standard som ställer krav på kvalitet och kompetens för medicinska laboratorier.

Eventuella frågor om ackreditering enligt ISO 22870 kan ställas till Anders Beck.