Hoppa till innehållet
Nyheter

Första företag ackrediterat för ISO/IEC 17029

Den nya standarden ISO/IEC 17029 innebär att det för första gången finns möjlighet att verifiera påståenden från organisationer och företag. Nu har Swedac ackrediterat ett första företag enligt den nya standarden.
— Det känns otroligt roligt att vi nu har ett organ ackrediterat för ISO/IEC 17029, säger Kaarlo Book, bedömningsledare, Swedac.

Första företag ackrediterat för ISO/IEC 17029

I ett snabbt föränderligt samhälle blir vi människor extra måna om att kunna känna tillit till organisationer och företag, till systemet som helhet. Där spelar ackreditering en viktig roll för att vi ska kunna lita på att dricksvattnet är rent och att vi får den mängd potatis vi betalar för i matbutiken.

Den nya standarden ISO/IEC 17029 gör det möjligt att bekräfta riktigheten i ett påstående vilket innebär att personer kan fatta beslut på tillförlitlig grund.

När nu ISO/IEC 17029 första gången tillämpas har företaget ansökt om, och blivit beviljad ackreditering, med rätten att verifiera enligt Program SIS/TS3. Det betyder att företaget kan verifiera ett annat företags eller organisations egendeklaration om hållbarhet och samhällsansvar.

I detta premiärfall handlar det om förpackningsföretaget aPak i Göteborg som vill komplettera sitt arbete för hållbarhet och minskade klimatutsläpp med ett ”bevis” på att det de säger om sig och sitt arbete faktiskt är sant. De svarar på de 50 frågor som finns i SIS/TS 2 (som bygger på ISO 26000”Organisationers samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning” samt Agenda 2030 och de 17 målen (SDG)). Därefter granskas deras svar av ett ackrediterat organ.

Den aktör som är först ut att bli ackrediterad för att verifiera sanningshalten i egendeklarationer heter Verify Agency och har sitt säte i skånska Bjärred.

Magnus Pedersen och Kaarlo Book, bedömningsledare på Swedac.

Vad ligger till grund för Swedacs bedömning av Verify Agency?
— Vi gör en noggrann undersökning av företaget där vi dels besöker deras kontor för att se att alla rutiner och processer uppfyller kraven, dels gör vi ett fältbesök då vi observerar hur företaget går till väga för att granska, i det här fallet, aPak.

Verify Agency har blivit ackrediterade med rätt att verifiera inom ett visst område men Kaarlo Book poängterar att ISO/IEC 17029 kan användas för ”allt mellan himmel och jord”.

— Förhoppningen är att den nya standarden ska komma till användning och nytta inom vitt skilda områden, från offentliga upphandlingar via uttalanden om socialt ansvarstagande till verifiering av en programvaras överensstämmelse med specifikationen.

Vad hoppas du att ISO/IEC 17029 får för betydelse på sikt?
— Jag hoppas på att olika verksamheter kommer att ta till sig de möjligheterna som en ackrediterad verifiering kan innebära för dem. Här får olika typer av verksamheter ett verktyg som möjliggör för dem att stärka sin konkurrenskraft och öka förtroendet inom områdena som verifieras. På sikt innebär detta också att verksamheterna tar ett större eget ansvar för att säkerställa att olika krav uppfylls, säger Kaarlo Book.

En mer utförlig inblick i hur det går till när Swedac ackrediterar kommer i höst.