Hoppa till innehållet
Nyheter

Framtidsspaning 2023

2022 innebar oroligheter och stora prövningar för hela världen. Som i sin tur skapade utmaningar för Swedac. Vi lät generaldirektören och chefer för några av myndighetens olika avdelningar spana in i framtiden. Vad blir viktigast?

Framtidsspaning 2023

Ulf Hammarström

Generaldirektör

Hur påverkas ditt arbete av osäkerheten och oron i omvärlden?

– Vi ser en generell urholkning av tilliten till de globala handelssystemen. Under en längre tid har regionalisering och protektionism ökat. En utveckling som accentuerats av kriget i Ukraina men trenden är djupare än så. Det är en av våra viktigaste utmaningar, hur man stärker det multilaterala systemet och förtroendet igen, utan att för den skull vara naiva och inte inse de risker i handelsberoenden som vi till exempel såg prov på under pandemin.

 

Stina Benderix

Chef för ackrediteringsavdelningen

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?
– Först av allt får jag ju ödmjukt betona att jag är ny på ackrediteringsområdet och därför ännu inte har full överblick över verksamheten. Men det händer mycket inom EU-lagstiftningen just nu inom exempelvis hållbarhet och digitalisering, och vi behöver säkerställa och fortsätta bygga kompetens på ackrediteringsavdelningen för att möta framtidens behov.

Hur påverkas ditt arbetsområde av osäkerheten och oron i omvärlden?
– Strukturerna som skapar trygghet och stabilitet i ett samhälle är alltid viktiga, men i osäkra tider är de extra viktiga. Det handlar både om att människor ska kunna lita på samhällsfunktioner och information som kommer från staten. Kvalitetsinfrastrukturen, där Swedac utgör en betydande del, ska ge trygghet och stabilitet och samtidigt vara grunden för handel på lika villkor. Det är en viktig del av vår demokrati. Länder som Sverige har och tar ett stort ansvar internationellt och vi behöver fortsätta bidra till att verka för att tilliten till systemet bibehålls och förstärks genom att arbeta för harmonisering på såväl nationell som internationell nivå, öka kunskapen om systemet och prata om värdet av det.

Vad ser du fram emot?
– Swedac befinner sig ju på en kulturresa där vi arbetar mycket internt med myndighetsutövning och statstjänstemannarollen, vilka är två områden som jag brinner mycket för. Jag ser också väldigt mycket fram emot samarbetet med medarbetare och chefer på avdelningen samt externa samverkanspartners.

 

Kristina Hallman

Internationell och teknisk direktör 

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?
– Att fortsätta arbetet internationellt med att harmonisera hur ackreditering används samt att möta behoven av kvalitetssäkring inom den gröna och digitala omställningen som samhället genomgår.

Hur påverkas ditt arbetsområde av osäkerheten och oron i omvärlden? (Ukraina, inflation mm)
– Vi är fokuserade på att arbeta effektivt, både inom och utom Europa. När osäkerheten ökar blir det viktigt med nätverk, att vi i Sverige gör oss synliga för andra och att vi stärker befintliga kontakter men också skapar nya relationer till relevanta personer och nationer. Samverkan är viktigt.
Sedan pågår det mycket arbete också i Sverige för att förbereda landet och civilsamhället för oroligare tider och att öka motståndskraften. Under 2023 fortsätter vi på Swedac det arbetet tillsammans med andra myndigheter.

Vad ser du fram emot?
– Jag har blivit utsedd att leda en arbetsgrupp inom EA som ska ta fram ett förslag om hur EA kan förbättra sin strategiska kommunikation. Detta tycker jag ska bli väldigt roligt och ser fram emot det arbetet där också intressenter har involverat sig då de ser detta som en viktig utveckling.

 

Mikael Schmidt

Chef Avdelningen för reglerad mätteknik

Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?
– Min avdelning startar ett kompetenscentrum där vi har paketerat vår kunskap om kravställning och reglering av sådant som behöver mätas. Det finns myndigheter som använder mätinstrument i sin verksamhet och som behöver lägga energi på att formulera mättekniska krav för att få den egna verksamheten att fungera. Vi kan det mesta om hur man kan kravställa och reglera mätinstrument som används i samhällets tjänst. Vi vill kunna dela med oss av den kunskapen för att skapa en effektivare reglering och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

Hur påverkas ditt arbetsområde av osäkerheten och oron i omvärlden? (Ukraina, inflation mm)
— Just Avdelningen för reglerad mätteknik där jag är chef påverkas inte särskilt mycket. Däremot är det kraftiga förseningar i leveranser av exempelvis vattenmätare och värmeenergimätare, vilket betyder att vissa kommuner och fjärrvärmeföretag som är ålagda att byta mätare fått ansöka om dispens för att bytet inte kommer att kunna ske inom den bestämda tiden.

Vad ser du fram emot 2023?
– Jag ser fram emot att lansera kompetenscentrum och få se hur det tas emot. Vi är väldigt nyfikna på vad det finns för intresse för den sortens kunskap. Det finns andra, till exempel Transportstyrelsen som också samlat sin kunskap om riktlinjer och bestämmelser i ett kompetenscentrum.
– Och så arrangeras det årliga Tillsynsforum 27 april, där olika myndigheter som utövar tillsyn möts för utbyte av erfarenheter och kunskap. Det är alltid intressant och ett bra tillfälle att träffa kollegor.

Anette Arveståhl

avdelningschef juridik och handelsfrågor 

 Vad blir viktigast inom ditt arbetsområde 2023?
– Jag har ju flera områden inom min avdelning men jag väljer två: När det gäller marknadskontroll blir det viktigaste att se till att det blir verkstad av den nationella strategin så att vi tillsammans kan stärka svensk marknadskontroll. Det är många myndigheter som samarbetar i flera frågor, vi är bara i början av arbetet.
– Inom området juridik är det centralt att kunna ge rätt stöd till regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Internt handlar det om att arbeta för att fortsätta vara en myndighet i tiden. Att vi utvecklar och stöttar arbetet med klarspråksfrågor samt kunskap och harmonisering av hur regler tillämpas.

Hur påverkas ditt arbetsområde av osäkerheten och oron i omvärlden? (Ukraina, inflation mm)
– Det uppstår en viss oro för kostnader, i marknadskontrollrådet är vi beroende av att deltagande myndigheter kan genomföra gemensamma aktiviteter, träffas och delta i möten i Sverige och utomlands.
– Oron i omvärlden innebär också att myndigheten stärker sin egen krisberedskap. Och hur stöttar vi Ukraina? Både i deras utsatthet i kriget och inför ett medlemskap i EU. Vi kan dela med oss av kunskap om ackreditering, hur man jobbar med samordningsfrågor och marknadskontroll. Sverige kan hjälpa till med mycket, Swedac med en del.

Vad ser du fram emot?
– Jag ser fram emot att fortsätta jobba ihop med våra duktiga medarbetare och externa experter. Ordförandeskapet ska också bli kul! Det har ju varit aktuellt under så lång tid att det känns roligt att vi äntligen är där. Jag ser fram emot ett intressant halvår.