Hoppa till innehållet
Nyheter

Vad väntar oss 2022?

Hade Swedacs chefer rätt om framtiden i förra årets spaning?
Och hur ser myndighetens ledare på året som kommer?
Allt finns i årets version av Swedacs framtidsspaning.

Vad väntar oss 2022?
Porträtt av Kristina Hallman
Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering

Kristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering

När du ser tillbaka på din spaning från förra året – hade du rätt?
– Ja, på något vis har vi kommit in i de nya arbetssätt vi då hade börjat tillämpa. Skillnaden nu är att vi kanske inte bara ser dem som temporära lösningar i en svår situation utan de har blivit mer och mer anammade som en del i det vanliga arbetssättet. Sen skulle jag inte säga att vi har landat i det nya normala än, men insikten börjar komma att det här nya arbetssättet är här för att stanna.

Vad hoppas du på inför 2022?
– Att vi kan få fortsätta att träffas en del fysiskt. Det digitala i all ära, men fysisk interaktion mellan människor är viktigt både internt och externt, och jag hoppas att vi inte behöver backa tillbaka för långt när det gäller det.

Porträtt av Mikeal Schmidt
Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik

Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik

När du ser tillbaka på din spaning från förra året – hade du rätt?
– Jag tycker nog att den har fallit ut ganska bra, även om jag hade hoppats att 2021 skulle bli lite mer av en återgång till det normala än vad det har varit. Vi har jobbat mycket med de här digitala verktygen och jag tycker att det har funkat bra, framförallt har det visat på möjligheter som vi kommer att fortsätta med till stor del även när det inte är pandemi.

Vad blir viktigast 2022?
– Under pandemin fick vi skjuta upp en del tillsyn som vi inte kunde göra ur smittskyddssynpunkt, till exempel kontroll av vågar i matvarubutiker. Vi har börjat beta av det under hösten och det hoppas jag att vi kommer att kunna fortsätta med. Sen har vi under pandemin försökt att ta fram verktyg som har med vår tillsyn att göra, och de hoppas jag att vi ska kunna använda fullt ut under 2022. Ett annat viktigt steg är vårt eget utvecklingsarbete. Vi är en ganska ny verksamhet och under 2022 vill jag skjuta tyngdpunkten åt det lite mer utåtriktade och strategiska arbetet för att på sikt få lite bättre balans mellan praktisk tillsynsverksamhet och mer strategiskt arbete. Inte minst få till ett bra utbyte dem emellan.

Vad hoppas du på inför 2022?
– Med risk för att bli tjatig: jag hoppas att vi ska kunna få jobba på som vanligt. En spontan förhoppning är att vi alla ska få förbli friska och kunna få återgå till att jobba på kontoret tillsammans med kollegor så att vi kan leverera det vi ska och lägga fokus på att utveckla vår verksamhet.

Porträtt av Karolina Wikyr
Karolina Wikmyr, HR-chef

Karolina Wikmyr, HR-chef

När du ser tillbaka på 2021, blev året som du hade tänkt dig?
– Nej, det tänker jag att det inte blev. Vi hade väl alla hoppats på något mer normalt, men 2021 var fortfarande väldigt mycket präglat av pandemin. Samtidigt är jag väldigt stolt över vår organisation och vår förmåga att ställa om och bibehålla vår verksamhet trots att allt inte var som vanligt. Jag kan också känna stolthet just över den här beslutsamheten, att vi har sett till att sköta våra uppdrag trots andra förutsättningar.

Vad blir viktigast 2022?
– Att bibehålla de goda arbetssätt som vi ändå har hittat under pandemin och att fortsätta att vara flexibla utifrån verksamhetens behov. Jag vill också att vi ska fortsätta att utmana oss själva när vi bestämmer vem och var vi ska anställa. Vi har påbörjat arbetet med att anställa medarbetare som inte är placerade i Borås utan på andra ställen i landet, utifrån verksamhetens behov. Pandemin har satt fingret på det här arbetssättet, och nu vill vi utveckla det ännu mer. Vi ska fortsätta att vara en modern och flexibel arbetsgivare, med medarbetare med högt engagemang, en god arbetsmiljö och låga sjuktal.

Vad hoppas du på inför 2022?
– Att få mötas! Att hitta de former som gör att vi kan skapa den energi som uppstår när människor får träffas fysiskt, samtidigt som vi har tillit till och känner oss trygga med de digitala arbetssätten.”