Hoppa till innehållet
Nyheter

Framtidsspaning x 6

Elbilar, biobanker och Brexit. I vår föränderliga tid innebär 2020 nya utmaningar för Swedac. Vad blir viktigast? Vad hoppas du på? Fyra ansvariga för varsitt område inom myndigheten spanar in i framtiden.

Framtidsspaning x 6
Richard Ericsson, Enhetschef IT och service

Richard Ericsson, Enhetschef IT och service

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
— Jag har flera områden inom mitt ansvar men väljer att svara där jag tror det kommer att hända mest – digitaliseringen. Både våra egna och våra kunders processer kommer att förändras.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Två saker är helt avgörande. Det ena är en väl fungerande informationssäkerhet, inklusive it-säkerhet, utan det kommer digitaliseringen att haverera. Det andra är att våga göra om vissa processer i grunden. Automatisering till exempel kräver att man litar på digitaliseringen och skippar manuella moment och kontroller i många delar. Att göra som man alltid har gjort fast i digitalt format ger vissa fördelar, men absolut inte i den omfattning som man skulle kunna uppnå. En leverantör sa en gång att digitalisera gamla processer är som att asfaltera kostigar. Ligger mycket tänkvärt i det.

Vad hoppas du på?
— Att vi kan ta de här stegen med hög säkerhet och samtidigt (hemtagning av nyttan i och med digitaliseringen) fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter.

 

Mikael Schmidt, Avdelningschef avdelningen för reglerad mätteknik

Mikael Schmidt, Avdelningschef avdelningen för reglerad mätteknik 

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
Kanske utbyggnaden och utvecklingen av infrastruktur för laddning av elbilar där det idag inte finns några krav på eventuella elmätare för debitering av laddning.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Att se över och revidera ett antal föreskrifter, att tydligare etablera avdelningen för reglerad mätteknik som en marknadsaktör.

Vad hoppas du på?
— Att vi ska uppfattas som en trovärdig och relevant myndighet med fokus på samhällsnytta.

 

Kristina Hallman, Avdelningschef avdelningen för ackreditering

Kristina Hallman, Avdelningschef avdelningen för ackreditering

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
—     Antal områden där ackreditering som verktyg att bedöma om någon uppfyller ställda krav kommer fortsätta att öka. Anledningen är bland annat att EU i större utsträckning börjat tillämpa ackreditering för att skapa tillit på den inre marknaden. Det beror även på att myndigheter och privata aktörer allt mer har fått upp ögonen för ackreditering som ett sätt att skapa förtroende för tjänster som leder till ökad säkerhet, förbättrad miljö och hälsa.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Under 2019 kom två nya standarder som Swedac tror kan få stor användbarhet i samhället. Den ena är Generella krav för Biobanker och den andra är Krav på Validerings- och verifieringsorgan. Att Swedac är aktiva och bidrar till att svenska aktörer lär sig och kan få nytta av dessa nya standarder ser jag som viktigt under 2020.

Vad hoppas du på?
— Ett år med bra och konstruktiv dialog med våra kunder och andra samhällsaktörer där Swedac är med och driver en positiv samhällsutveckling och våra verktyg används för att trygga tillit.

 

Anette Arveståhl, Avdelningschef juridik och inre marknadsfrågor

Anette Arveståhl, Avdelningschef juridik och inre marknadsfrågor

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
— Det omfattande arbete som pågår inom olika frågor internationellt med anledning av nya handelsmönster, Brexit, motsättningar mellan olika ekonomier och, som alltid, utvecklingen av nya regler som påverkar oss här i Sverige. Som exempel på regeländringar kan nämnas den nya Marknadskontrollförordningen som påverkar bland annat min avdelnings arbete framöver.

Vad blir viktigast för ditt område?
— Att vi håller oss uppdaterade och kan bidra med vår kunskap i de frågor som vi är inblandade i. Exempelvis pågår nu utredning om den nya Marknadskontrollförordningen och hur den kommer påverka bland andra oss framöver. Vi genomför även en översyn av flera av våra egna föreskrifter på ackrediteringsområdet som vi slutför under 2020 med ett förhoppningsvis mycket bra resultat.

Vad hoppas du på?
— Min förhoppning är att mina medarbetare och jag på olika sätt ska kunna fortsätta bidra till att förbättra vår egen verksamhet men även bidra till att förbättra andras verksamheter, exempelvis genom bra föreskrifter, med kunskap i utredningar och på andra sätt.

 

Porträttbild på Peter Kronvall
Peter Kronvall, Kommunikationschef

Peter Kronvall, Kommunikationschef

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
– En organisation som vill nå fram till människor måste jobba med att anpassa sin kommunikation till många olika format. Det är ett arbete som handlar om att ta fram kärnan i vad som ska kommuniceras men också att sträva efter att paketera budskapet på ett så proffsigt sätt som möjligt, oavsett om det gäller power points i ett möte eller ett videoklipp på Facebook.

Vad blir viktigast för ditt område?
– Ett viktigt fokus för hela vår organisation är att göra verksamheten mer synlig genom att bl.a visa på den samhällsnytta vi bidrar till. Kommunikation spelar en central roll i det arbetet.

Vad hoppas du på?
– Att alla våra prioriterade målgrupper har bättre kännedom om Swedac när året är slut. Vägen dit går via utvecklade relationer till media och mängder med bra material i våra egna kanaler.

 

Porträttbild på Karolina Wikmyr
Karolina Wikmyr, tillträdande HR-chef

Karolina Wikmyr, tillträdande HR-chef

Vilken omvärldstrend kommer att påverka ditt område mest under 2020?
– Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats. Genom att använda den kunskap och data som finns inom myndigheten som en strategisk resurs, att skapa ett lärande så kan vi också förmedla hur vi som myndighet skapa samhällsnytta och vad vi som arbetsgivare har att erbjuda.

Vad blir viktigast för ditt område?
– Tillsammans med verksamheten hitta fram i den förändringsresa som är påbörjats och där många medarbetare likt mig själv är nya. Att skapa en Swedac-identitet, där organisationen präglas av hållbar hälsa, lärande, gott ledarskap och ett högt engagemang hos alla anställda.

Vad hoppas du på?
Jag är ödmjuk inför mitt nya uppdrag som HR-chef, jag ser fram emot och är också väldigt nyfiken på att få lära känna organisationen.