Hoppa till innehållet
Nyheter

Hallå där Magnus Pedersen som sitter i statens utredning av byggkontroll

I september ska statens utredning av byggkontroll vara klar. Magnus Pedersen, utredare på Swedac, är en av experterna i utredningen.

Du är involverad i utredningen om förstärkt byggkontroll, berätta vilken är din roll?
– Jag ingår i utredningens expertgrupp. Tillsammans med representanter från ett antal andra myndigheter och branschorganisationer som arbetar inom områden som är relevanta för utredningen fungerar jag som rådgivare inom de frågor där Swedac har sin kompetens. Syftet med utredningen är säkerhet i byggsektorn och certifiering under ackreditering kan vara en möjlig metod. Därför är jag med i expertgruppen.
Det är juristen Solmaz Fadai Vikström som är särskild utredare och leder arbetet.

Porträtt på Magnus Pedersen
Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

Vad ska utredningen leda till?
– Säkerheten inom byggsektorn är ett område som många aktörer arbetar med och har arbetat med under lång tid. Samtidigt sker fortfarande allvarliga olyckor. Ett takras i Kiruna 2020 gjorde säkerhetsfrågan aktuell och ledde i förlängningen till att den här statliga utredningen tillsattes. Uppgiften är att komma med förslag till hur kontroll av säkerhet vid byggprojekt kan förstärkas. Utredningen ska komma med förslag till hur byggnadsverk i sig kan kontrolleras men också vilka krav som kan ställas på den som kontrollerar säkerheten.

När väntas den vara klar?
– September 2023 ska utredningen vara klar.

Här finns utredningens egen webbplats.