Hoppa till innehållet
Nyheter

Hon är invald i ledningsgruppen för EA:s kommitté för multilaterala avtal

Kristina Hallman är chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac. Nu har hon också valts in i ledningsgruppen för den europeiska organisationen EA:s kommitté för multilaterala avtal. Kommitténs huvuduppdrag är att harmonisera och utveckla referentbedömningarna av ackrediteringsorgan i Europa.

Hon är invald i ledningsgruppen för EA:s kommitté för multilaterala avtal

Vad är det för uppdrag du har fått?
– Jag ska ingå i ledningsgruppen för EA:s kommitté för multilaterala avtal. Vi som arbetar på ett ackrediteringsorgan i Europa känner kommittén som EA MAC, och nu kommer jag ingå i EA MAC MG. I kommittén sitter ledamöter från alla EA:s medlemsländer och ledningsgruppen består av max 12 deltagare. Sverige har inte haft någon representant i just det här forumet på flera år, så det känns ärofyllt och innebär att vi får en större möjlighet att bidra och att påverka.

Vilken blir din uppgift?
– Ledningsgruppens övergripande roll är att se till att EA:s multilaterala avtal fungerar. Kommittén verkar för att systemet med referentbedömningar är fortsatt robust, men arbetar också med att utveckla bedömningarna i en riktning som leder till ännu bättre harmonisering och effektivitet. Konkret innebär det bland annat att kommittén ser över processer och avtal och arbetar med att utse och ordna utbildningar av medarbetare till de team som gör referentbedömningar. I uppgiften ingår även att ha övervaka de referentbedömningar som pågår inför beslut av kommittén.

Vad ser du fram emot?
– Jag ser fram emot att påverka utvecklingen av referentbedömningarna. Under pandemin har vi lärt oss mycket om distansbedömningar och en viktig fråga blir hur vi kan använda våra samlade erfarenheter framåt.

På vilket sätt är uppdraget viktigt?
– Kommittén har en viktig funktion för det förtroende som hela tiden måste upprätthållas inom ackrediterings-systemet och ledningsgruppen har en viktig roll i att förbereda och föreslå beslut både i enskilda ärenden och i procedurfrågor.

För vilka i Swedacs värld får uppdraget betydelse?
– Kommitténs arbete är viktigt för alla som arbetar med eller berörs av ackreditering. I förlängningen leder arbetet till att det finns ett förtroende för alla parter inom kvalitetsinfrastrukturen. De multilaterala avtalen och referentbedömningarna är en förutsättning för att hela systemet ska fungera med fullt förtroende.

När börjar arbetet i kommittén för din del?
– Våren 2022.