Hoppa till innehållet
Nyheter

Hon lär om kvalitetsinfrastruktur i Sverige

Under fyra veckor har ett 30-tal höga chefer och regeringstjänstemän från sju länder i södra Afrika fått lära sig om kvalitetsinfrastruktur och handel i Swedacs regi. Dr Eve Gadzikwa, chef för Standards Association of Zimbabwe, är en av deltagarna.

Hon lär om kvalitetsinfrastruktur i Sverige

I början av juni hade gruppen avslutning, efter tre veckor i Stockholm och en i Borås. Deltagarna har utöver besöken på Swedac bland annat fått ta del av en föreläsning av WTO, World Trade Organization, och har besökt Kommerskollegium, SIS, Swedish Standards Institute, och RISE, Research Institutes of Sweden. Utbildningsprogrammet finansieras av Sida.

För Dr Eve Gadzikwa, chef för Zimbabwes enda privata standardiseringsorgan, kom utbildningen lägligt. I flera afrikanska länder har man utsett 2017 till året för kvalitetsinfrastruktur, som ett led i att få till stånd en ökad världshandel i Afrika. Dr Eve Gadzikwa är mycket positiv till utbildningsprogrammet, som hon menar inte bara är till stor nytta för Zimbabwe utan för hela regionen.

– Genom Swedacs utbildning har vi fått tillgång till de nödvändiga verktygen och vi har också fått en förståelse för de grundläggande principerna inom WTO. Vi har fått se ett verkligt exempel på en fungerande kvalitetsinfrastruktur i Sverige och har fått en ökad förståelse för ackrediteringens betydelse, säger hon.

Eget utvecklingsprojekt

Efter avslutningen i Sverige får deltagarna fortsätta med ett utvecklingsprojekt i sitt hemland. Dr Eve Gadzikwa arbetar tillsammans med fyra andra personer från Zimbabwe i ett projekt som handlar om att ta fram en policy för kvalitetsinfrastruktur i Zimbabwe. Det är en utmaning som hon är hoppfull om att de kommer att lyckas med, inte minst eftersom flera av projektdeltagarna är höga tjänstemän vid Industri- och handelsdepartementet.

Vad är då det viktigaste som hon har lärt sig under månaden i Sverige?

En av sakerna som dr Eve Gadzikwa nämner är det faktum att standarder inte kan fungera i sig självt, utan ett sammanhang.

– Alla delar måste hänga ihop, det är olika delar av en nationell kvalitetsinfrastruktur, säger hon. 

Återses i Sydafrika

Om ett halvår träffas gruppen igen, denna gång troligtvis i Sydafrika. Då går de igenom hur det har gått med de egna projekten och får konstruktiv feed-back från Swedac. Utbildningsprogrammet avslutas om ungefär ett år, då deltagarna får besök av Swedac i sina hemländer.

Swedac har totalt åtta internationella utbildningsprogram under året, som antingen är riktade mot världshandel eller mot livsmedelssäkerhet. Denna utbildning utgår från handelsavtalet WTO:s TBT-avtal, som handlar om metoder för att ta bort tekniska handelshinder.

Syftet är att ge deltagarna övergripande kunskap om kvalitetsinfrastruktur kopplat till handel, och att sedan hjälpa deltagarna att bygga upp en fungerade kvalitetsinfrastruktur i sina egna hemländer.

– Det är fantastiskt att se alla dessa kulturer som jobbar tillsammans och att sedan kunna se att projekten i deras hemländer går bra. Det är väldigt roligt att Swedac kan vara med och stötta dessa länder i deras utveckling, säger Viktoria Lindberg Martinell, som är projektledare för Swedacs internationella utbildningar.

Swedac kommer att följa dr Eve Gadzikwa och rapportera om hur det har gått med hennes projekt i kommande nyhetsbrev.