Hoppa till innehållet
Nyheter

Hon tar plats som rådgivare i OIML

OIML är den globala samarbetsorganisationen för frågor som rör reglerad mätteknik. Nu tar Renée Hansson, utredare på Swedac, plats i kretsen av rådgivare runt OIML:s ordförande.

Grattis till uppdraget! Berätta, vad innebär det att sitta i ordförandes råd i OIML?
– Tack, jag ser fram emot arbetet. OIML är den globala organisationen för reglerad mätteknik. Man kan säga att organisationen har tre huvudsakliga uppgifter: den första är att ta fram internationella standarder och vägledande dokument inom reglerad mätteknik, den andra är att administrera organisationens certifieringssystem och den tredje är internationellt utvecklingsarbete, att vara en resurs för att bygga upp kunskap om reglerad mätteknik i länder där den kompetensen behöver stärkas.
Organisationens praktiska arbete leds av en ordförande. Det finns en beslutande kommitté (CIML) där alla medlemsländerna är representerade. Kommittén träffas en gång per år. Ordförandes råd har till uppgift att bland annat se över de underlag som tas fram inför beslut och att komma med input kring nya projekt, strategi och policy.

Hur har arbetet startat?
– Jag fick frågan i anslutning till ett kommittémöte i höstas, om jag kan sitta i rådet. Jag börjar i praktiken i slutet av mars. Då har vi första mötet för våren. Rådet består av fem personer som representerar olika kompetenser och som är geografiskt utspridda. Tidigare var alla möten på plats men numer möts rådet också digitalt.

Vad tycker du ska bli mest intressant?
– Att se OIML från insidan och att ha möjlighet att påverka arbetet.

På vilket sätt är din roll i rådet till nytta för den som arbetar med reglerad mätteknik i Sverige?
– Vi på Swedac får en fördjupad förståelse för hur OIML fungerar och har möjlighet att påverka de förslag som läggs fram för beslut. I förlängningen stärker det svenska och europeiska intressen. OIML som standardiseringsorgan har en viktig roll då de standarder som tas fram har samma status som EN-standarderna inom ramen för EU-direktiven på området. Arbetet i OIML har på så sätt en naturlig koppling till samarbetet inom Welmec som är motsvarande organisation på europeisk nivå. Inom Welmec är arbetet fokuserat på de europeiska förutsättningarna och inverkar mer på det dagliga arbetet med reglerad mätteknik. Det är därför bra att Sverige är med som en aktiv part på båda nivåerna.

Fakta OIML

OIML är den globala samarbetsorganisationen för frågor som rör reglerad mätteknik. OIML står för Organisation International de Métrologie Légale.
Läs mer på OIML:s webbplats.
https://www.oiml.org/en