Hoppa till innehållet
Nyheter

Import och e-handel i fokus på seminarium

Den 24 april arrangerades seminariet Din produkt, ditt ansvar 2019. Bakom seminariet står myndigheterna i Marknadskontrollrådet – där Swedac ansvarar för ordförandeskap och sekretariat – samt Svensk Handel och Teknikföretagen.

Import och e-handel i fokus på seminarium

Tema för årets seminarium var import och e-handel och riktades främst till personer och företag som arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer importerade produkter.

Ulf Hammarström, ordförande för Marknadskontrollrådet och generaldirektör för Swedac, inledde seminariet med att välkomna de 150-tal deltagare som samlats på Nalen i Stockholm. I sitt anförande talade Ulf Hammarström om de utmaningar som myndigheter och organisationer som arbetar med marknadskontroll står inför.

Digitaliseringen och den globala handeln har medfört nya och förbättrade möjligheter för både privatpersoner och företag att bedriva handel över internet. E-handeln har under de senaste åren ökat kraftigt och är idag en naturlig del i allt fler konsumenters vardag. Men, med de nya möjligheterna följer också ansvar. Vad gäller egentligen för företag som vill importera produkter och sälja på den europeiska marknaden? Vad händer om ett företag inte har koll på de krav som gäller? Hur kan företag arbeta för att göra rätt från början och undvika att en produkt stoppas vid gräns eller beläggs med försäljningsförbud? Det var några av de frågor som ställdes och besvarades under seminariet.

Statssekreterare Niklas Johansson på Utrikesdepartementet talade om vikten av en effektiv marknadskontroll för rättvis konkurrens och för det tillitsbaserade handelssystemet.
– Det är viktigt att jobba med tillitsystemet. Det är en stor tillgång för svenska näringslivet att vi har tillit. I grunden gynnar det alla, sa Niklas Johansson.

Svensk Handel uppmärksammade problematiken med import, från framförallt Kina, som i vissa fall snedvrider marknaden och skapar orättvis konkurrens. Tullverkets företrädare var inne på liknande resonemang och talade om hur myndigheten arbetar för att stävja import av otillåtna varor. Budskapet var att myndigheten vill förenkla det legala, men störa den illegala verksamheten.

Presentationer:

Clas Ohlson

Boverket

Ellos

Elsäkerhetsverket

Kommerskollegium

Konsumentverket

Post- och telestyrelsen, PTS

Svensk Handel

Tullverket