Hoppa till innehållet
Nyheter

Information angående nya avgiftsföreskrifter inom områdena reglerad mätteknik samt namnstämplar för ädelmetallarbeten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar bland annat för tillsyn inom områdena reglerad mätteknik och handel med ädelmetallarbeten. Verksamheten inom dessa områden finansieras med avgiftsintäkter som myndigheten tar in från användare av mätinstrument samt av personer och företag som registrerar namnstämplar för ädelmetallarbeten. Avgifterna regleras i myndighetens föreskrifter och justeras då och då så att verksamheten för bland annat tillsyn och föreskriftsarbete kan finansieras efter behov.

För att anpassa avgiftsintäkter till planerad verksamhet inom området reglerad mätteknik och namnstämplar för ädelmetallarbeten har myndigheten beslutat om ändring av avgifter i berörda föreskrifter.

För STAFS 2022:10 (ersätter STAFS 2019:8) för återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon har beslutats att avgiften justeras från 156 kr per kontrollerat bränslemätdon till 130 kr. En sänkning med 26 kr per mätdon. Avgiften för vågar justeras från 156 kr per kontrollerad våg till 175 kr, vilket innebär en höjning med 19 kr per våg.

För STAFS 2022:11 (ersätter STAFS 2019:9) om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare har beslutats att den fasta avgiften om 1000 kr per tillsynsobjekt behålls för både vatten- och värmemätare.

Den rörliga avgiften för vattenmätare ändras från 43 öre till 45 öre per mätare. En höjning med 2 öre per mätare.
Den rörliga avgiften för värmemätare ändras från 2 kronor 35 öre till 2 kronor 40 öre per mätare. En höjning med 5 öre per mätare.

För STAFS 2022:12 (ersätter STAFS 2019:10) om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi har beslutats att den fasta avgiften om 1000 kr per nätkoncessionshavare behålls medan den rörliga kostnaden ändras från 21 öre till 23 öre per mätare. En höjning med 2 öre per mätare.

För STAFS 2022:13 (ersätter STAFS 2015:14) om avgifter för registrering av namnstämplaravsedda för ädelmetallarbeten har beslutats att avgiften för registrering av namnstämpel justeras från 624 kr till 640 kr. En höjning med 16 kr per registrerad namnstämpel.

Den årliga avgiften för upprätthållande av registrering av namnstämplar justeras från 624 kr till 640 kr. En höjning med 16 kr per namnstämpel för upprätthållande av registreringen.

Samtliga föreskrifter publiceras 11 november 2022.