Hoppa till innehållet
Nyheter

Information för spelföretag och ackrediterade organ

Swedac informerar spelföretag och ackrediterade organ om Spelinspektionens krav för att erhålla spellicens.

Den 7 juni 2018 röstade Sveriges riksdag om regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Ett licenssystem på spelmarknaden infördes från och med den 1 januari 2019.
De spelbolag som ämnar bedriva spelverksamhet mot svenska kunder ska ha licens som utfärdas av Spelinspektionen. Enligt uppgift från Spelinspektionen har cirka 100 företag ansökt om licens. Spelinspektionen har begärt att licenshavare ska senast 30 juni ha lämnat in ett bedömningsunderlag från ett ackrediterat organ att de uppfyller kraven i Spellagen samt Lotteriinspektionens föreskrifter. De som inte lämnat in underlag riskerar att från 1 juli 2019 få licensen indragen.

 • Spelföretag ansöker om spellicens hos Spelinspektionen se vidare: spelinspektionen.se.Där återfinns också Spelinspektions föreskrift, angående tekniska krav samt ackreditering inklusive vägledning.
 • Certifieringsorgan som ska utfärda rapporter/certifikat som visar på att krav uppfylls skall vara ackrediterade enligt något eller några av följande alternativ beroende på vad de skall utföra för uppgifter:
  • Kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020
  • Laboratorium enligt ISO/IEC 17025
  • Certifieringsorgan ISO/IEC 17065
  • Ledningssystem ISO/IEC 27001
 • Fysiska lotter: bedöms av ett provningslaboratorium som en ”dokumentundersökning”
  För mer information kontakta nfc.polisen.se
 • Ansökan rörande svenskt företag – söker ackreditering från Swedac. swedac.se
 • Uppgifter om ackrediterade organ i Sverige finns publicerat på vår hemsida swedac.se
 • Ansökan rörande företag utanför Sverige ska ansöka ackreditering från sitt nationella ackrediteringsorgan (som uppfyller EU 765/2008) t.ex. för Storbritannien gäller UKAS.
 • Swedac handlägger i nuläget en inkommen ansökan enligt ISO/IEC 17065.