Hoppa till innehållet
Nyheter

”Jag är stolt över kompetensen hos Swedacs medarbetare”

Referentbedömningen av Swedac är nu genomförd. Teamet från den europeiska ackrediteringsorganisationen, EA, har under förra veckan bedömt Swedacs ackrediteringsverksamhet på distans. Och slutmötet i fredags uppfattades positivt även om det slutliga resultatet av utvärderingen kommer att dröja en tid.
– Det har varit en väldigt bra och positiv vecka och jag känner stor stolthet över kompetensen hos mina medarbetare och glädje över att de fått tillfälle att visa denna, säger Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström

Översynen av de nationella ackrediteringsorganisationerna i Europa är en viktig del i att upprätthålla förtroendet för ackreditering. Alla ska kunna lita på att ackrediteringsorganen har tillräcklig kompetens och jobbar harmoniserat.
– Det är en central del i att upprätthålla det europeiska och globala kvalitetssystemets trovärdighet, säger Ulf Hammarström.

Referentbedömningarna inom EA utförs vart fjärde år. Ulf Hammarström tillträdde som generaldirektör för Swedac 2018 så detta var första gången han kunde följa processen på nära håll.
– Det är Kristina Hallman, chef för avdelningen för ackreditering som lett det operativa arbetet under veckan och stora delar av myndigheten har varit engagerade i att ta fram nödvändiga underlag, inte bara de som haft dialogen direkt med utvärderingsteamet även om de naturligtvis haft det tuffast, säger Ulf Hammarström.

Under en referentbedömning avhandlas alla delar av verksamheten som ackrediteringsorgan. Precis som när Swedac utför bedömningar är en avvikelse en möjlighet till förbättring.
– Processen har varit lärorik. Det är spännande att se all den kompetens som finns inom EA – och att också se att vi på Swedac är med på samma höga kompetensnivå. Samtidigt har utvärderingsteamet naturligtvis hos oss som hos alla andra hittat vissa utvecklingsområden, säger Ulf Hammarström.

Under dialogerna i bedömningen framkom till exempel att Swedac olika IT-verktyg kan upplevas komplicerade och att strukturen behöver ses över.
– Detta har vi själva också identifierat – och arbetet är i gång med att förbättra detta, avslutar Ulf Hammarström.

Swedac vill också passa på att tacka alla externa bedömare och kunder som berörts av bedömningen.