Hoppa till innehållet
Nyheter

Jämställdhet och icke-diskriminering krav inom ackreditering i Europa

Under förra året begärde Swedac att jämställdhet skulle vara ett tydligt krav när medlemmar godkänner ackrediteringsordningar inom den europeiska samarbetsorganisationen EA (European co-operation for accreditation). Ackrediteringsordningar har hittills inte med säkerhet beaktat jämställdhet, tvärtom finns exempel på motsatsen. Nu har EA beslutat att arbeta fram en uppförandekod där kravet på icke-diskriminering och jämställdhet tydliggörs.

Jämställdhet och icke-diskriminering krav inom ackreditering i Europa

Jämställdhet är ett av de globala hållbarhetsmålen och under förra året lyfte Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström frågan om att införa jämställdhet som ett kriterium för kvalitetssäkringsmetoder och ackreditering. Frågan togs upp i den europeiska ackrediteringsorganisationen EA:s generalförsamling och har därefter behandlats inom bland annat EA:s styrelse.

Vid ett nytt möte i generalförsamlingen häromveckan beslutades enhälligt att en obligatorisk uppförandekod (Code of Conduct) ska tas fram där kraven på icke-diskriminering och jämställdhet ska tydliggöras.

– Uppförandekoden ska vara styrande för EA, alla medlemmar och intressenter. Målet är att koden ska beslutas vid nästa generalförsamling i maj nästa år, säger Kristina Hallman, Internationell och teknisk direktör på Swedac.