Hoppa till innehållet
Nyheter

Järnvägssäkerhet blir nytt ackrediteringsområde

Nu gäller samma krav för järnvägssäkerhet i Europa. Enligt en ny EU-förordning ska förändringar inom järnvägen riskbedömas av oberoende och särskilt ackrediterade företag.

För Sveriges del innebär det ett helt nytt område för ackreditering och två svenska företag har blivit ackrediterade.

Järnvägssäkerheten i landet har hittills kontrollerats och bedömts av oberoende kontrollorgan enligt ett strikt regelverk med Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Direktiven ändrades för att hela EU ska få samma järnvägssäkerhet. EU-förordningen CSM 402/2013 började gälla i maj 2015 och innebär att metoderna som används för att kontrollera säkerheten blir gemensam standard.

Det betyder att alla medlemsländers ansvariga myndigheter ackrediterar eller utser särskilda oberoende kontrollorgan, som ser till att järnvägssäkerheten håller samma standard överallt.

En ackreditering innebär ett bemyndigande att utföra en viss uppgift. I Sverige är det Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som utfärdar ackrediteringar. För att ett bolag ska få en ackreditering prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls. Processen tar mellan sex månader och ett år. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter leva upp till kraven för sin ackreditering.

Nu har de två första företagen i Sverige ackrediterats för att kontrollera järnvägssäkerhet, och de får hela Europa som arbetsfält. Det finns fler intressenter och ytterligare ackrediteringar är att vänta.

– Det är viktigt att vi får en gemensam säkerhetsnivå på lika villkor i Europa. Kan det här innebära färre järnvägsolyckor är mycket vunnet, säger bedömningsledare Peter Askolin på Swedac.

De nya reglerna gäller för alla järnvägsbolag i EU som gör en förändring av sin drift, anläggning eller organisation. Det kan handla om nytt material i vagnarna, ombyggnad av en perrong eller nyanställning av personal. Om förändringen är väsentlig ska det anmälas hos något av de ackrediterade företagen för kontroll och riskanalys.

För ytterligare information:
Åsa Kultje kommunikationschef Swedac, 033-17 77 36

Peter Askolin, bedömningsledare, 08-406 83 21

Christian Hansson, bedömningsledare, 033-17 77 09