Hoppa till innehållet

Kravspecifikationer SS-EN ISO/IEC 17024
Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av personer mot följande kravspecifikationer inom följande områden:

 1. Bedömare av städkvalitet enligt SS-INSTA 800

  • Certifieringsordning för personcertifiering mot SS-INSTA 800, utgåva 4
 2. Behörig brandlarmsingenjör

  • SBF 1007:4 Norm för behörig ingenjör brandlarm
  • SBF 1007:5 Norm för behörig ingenjör brandlarm
 3. Besiktningstekniker

  • TSFS 2010:90 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker
  • TSFS 2017:53 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör
 4. Energiexpert

  • BFS 2007:5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert
 5. Energikartläggare

  • STEMFS 2014:2
 6. Fibertekniker

  • Fibertekniker Rev 7, inkluderar SEK Teknisk rapport 14 utgåva 2
 7. Installatör, förnyelsebar energi

  • CIN 2
 8. Kontrollansvarig – Bygg

  • BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga
 9. Kyl- och värmepumptekniker

  • Förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser
 10. Miljöinventerare

  • Certifiering av miljöinventerare - Fastigheter CMF, Kravspecifikation för grundcertifikat
 11. OFP-personal

  • Nordtest DOC GEN 010 - EN ISO 9712 /Nordtest scheme for examination and certification of non destructive testing personnel, edition 6
  • Nordtest DOC GEN 010, edition 7
  • SS-EN ISO 9712:2012 Oförstörande provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal
  • SS-EN ISO 9712:2022 Oförstörande provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal
 12. Pannoperatörer

  • AFS 2017:3
 13. Sakkunnig av Tillgänglighet

  • BFS 2011:18 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet
 14. Sakkunnig avseende Kulturvärden

  • BFS 2011:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden
 15. Sakkunnig inom Brand

  • BFS 2011:17 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd
 16. Sakkunniga funktionskontrollanter

  • BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter
 17. Svetsare/lödare

  • SS-EN 13133, utg 1 Hårdlödning - Lödarprövning
  • SS-EN 1418:1998 Svetspersonal - Prövning av operatörer smältsvetsning och maskinställare för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material
  • SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål
  • SS-EN ISO 13585:2012
  • SS-EN ISO 14732:2013
  • SS-EN ISO 9606-1:2013
  • SS-EN ISO 9606-1:2017
  • SS-EN ISO 9606-2:2005
  • SS-EN ISO 9606-3:1999
  • SS-EN ISO 9606-4:1999
  • SS-EN ISO 9606-5:2000
  • TDOK 2014:0587 - Svetsning av räler och rälskomponenter. Svetsarprövning, Version 2.0
 18. Ventilationsmontör

  • PVYN:s personcertifiering av ventilationsmontörer