Hoppa till innehållet

Kravspecifikationer SS-EN ISO/IEC 17024
Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av personer mot följande kravspecifikationer inom följande områden:

 1. Bedömare av städkvalitet enligt SS-INSTA 800

  • Certifieringsordning för personcertifiering mot SS-INSTA 800, utgåva 2
 2. Behörig brandlarmsingenjör

  • SBF 1007:4 Norm för behörig ingenjör brandlarm
  • SBF 1007:5 Norm för behörig ingenjör brandlarm
 3. Besiktningsman – platser för lek, motion eller annan utevistelse samt lekredskap

  • Kravspecifikation för certifiering av besiktningsman av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177, 2018-06-13
 4. Besiktningstekniker

  • TSFS 2010:90 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker
  • TSFS 2017:53 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör
 5. Energiexpert

  • BFS 2007:5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert
 6. Energikartläggare

  • STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag
 7. Fibertekniker

  • SEK Teknisk rapport 14 Utgåva 1, December 2005 genom INCERTs kvalitetsmanual Bilaga 2.14, Rev 6 2017-01-16
 8. Installatör, förnyelsebar energi

  • CIN 2
 9. Kontrollansvarig – Bygg

  • BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga
 10. Kyl- och värmepumptekniker

  • Förordning (2007:846) om fluorerade växhusgaser och ozonnedbrytande ämnen
  • Förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser
 11. Miljöinventerare

  • Certifiering av miljöinventerare - Fastigheter CMF, Kravspecifikation för grundcertifikat
 12. OFP-personal

  • Nordtest DOC GEN 010 - EN ISO 9712 /Nordtest scheme for examination and certification of non destructive testing personnel, edition 6
  • SS-EN ISO 9712:2012 Oförstörande provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal
 13. Pannoperatörer

  • AFS 2017:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
 14. Sakkunnig av Tillgänglighet

  • BFS 2011:18 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet
 15. Sakkunnig avseende Kulturvärden

  • BFS 2011:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden
 16. Sakkunnig inom Brand

  • BFS 2011:17 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd
 17. Sakkunniga funktionskontrollanter

  • BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter
 18. Svetsare/lödare

  • SS-EN 13133, utg 1 Hårdlödning - Lödarprövning
  • SS-EN 1418:1998 Svetspersonal - Prövning av operatörer smältsvetsning och maskinställare för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material
  • SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål
  • SS-EN ISO 13585:2012 Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning
  • SS-EN ISO 14732:2013 Svetspersonal - Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material
  • SS-EN ISO 9606-1:2013 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
  • SS-EN ISO 9606-1:2017 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål med undantag för re-certifiering enligt 9.3c
  • SS-EN ISO 9606-2:2005 Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 2: aluminium och aluminiumlegeringar
  • SS-EN ISO 9606-3:1999 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar
  • SS-EN ISO 9606-4:1999 - Svetsarcertifiering för manuell svetsning av nickel och nickellegeringar
  • SS-EN ISO 9606-5:2000 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar
  • TDOK 2014:0587 - Svetsning av räler och rälskomponenter. Svetsarprövning, Version 2.0
 19. Ventilationsmontör

  • PVYN:s personcertifiering av ventilationsmontörer