Hoppa till innehållet
Nyheter

Kvalitetssäkring i krisen – samma krav men i högre tempo

Till helgen firas Europadagen runt om hela kontinenten. Årets tema är det europeiska samarbetet under corona-pandemin. Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström reflekterar kring den inre marknaden och behovet av kvalitetssäkring i högre tempo, under en kris.

Kvalitetssäkring i krisen – samma krav men i högre tempo

Ulf Hammarström är generaldirektör för Swedac sedan i september 2018. Han har tidigare arbetat flera år i Europa, bland annat som chef för Industri- och marknadsdirektoratet på European Defence Agency.

Ulf Hammarström skriver:

Den 9 maj högtidlighåller vi att det är 75 år sedan andra världskriget tog slut och en ny era av unikt europeiskt samarbete mödosamt började byggas upp på krigets ruiner. Efter nio år i Bryssel i början av det här seklet så har jag personligen också väldigt goda erfarenheter av samarbetet i en tid som på så många sätt var betydligt enklare och mer entydigt positiv än dagens situation, även utan pandemin.

Det är så tydligt vad mycket starkare vi är och vad mycket större effekt vi får tillsammans mot de flesta utmaningar; pandemier förstås, klimatfrågan, globala frihandelsförhandlingar, gränsöverskridande kriminalitet, att kunna finansiera stora forskningsprogram och hantera gemensamma utmaningar till exempel vad gäller internet och artificiell intelligens.

Man får aldrig glömma att det är Europas fred och inriktning på samarbete som givit möjlighet till en historisk välståndsökning och en öppen kontinent där man kan välja var man vill bo, studera och arbeta. En helt unik och fantastisk period i historien som vi inte får förlora utan ständigt behöver arbeta med att utveckla och anpassa.

I Europasamarbete så är den inre marknaden helt central. Vår svenska ekonomi är i ovanligt hög grad uppbyggd på den frihandel som inre marknaden öppnar upp för. Vi bygger vår ekonomi till stor del på att vara konkurrenskraftiga och få handla på lika villkor över gränser. Inget land är längre självförsörjande så det fria varuflödet är bokstavligt talat livsviktigt.

Sedan är det en annan sak att lagerhållningar av de nödvändigaste sakerna säkert kommer att ökas för att stärka kommande krishanteringar, men inte så att den inre marknaden upphör och alla blir protektionister. Just nu känns det ändå tryggt att det är Tyskland som tar över det roterande ordförandeskapet 1 juli, en stabil Europavän att leda genom krisen som ju tyvärr kommer vara med oss länge än, också ekonomiskt.

Sjukvårdens behov under krisen

Vården i stora delar av världen är under en press som inte upplevts i modern tid. I Sverige och i andra delar av Europa och världen har det blivit tydligt att skyddsutrustning inte finns lagrat i några större mängder. Helt nya tillverkare har givit sig in på den här marknaden, för att bidra. När ett område kastas in i en sådan dramatisk utveckling blir både behovet av och utmaningarna för kvalitetssäkring tydliga. Situationen illustreras exempelvis av den last med skyddsoveraller som står kvar vid kaj i Storbritannien då materialet inte levde upp till kvalitetskraven.

Personlig skyddsutrustning måste uppfylla stränga krav för att inte ge en falsk trygghet. Samtidigt måste produktionen och kontrollerna av utrustningen nu ske i högt tempo – behovet av utrustning finns nu och är akut, det handlar ytterst om människoliv.

Det högre tempot behöver alla som spelar en roll i det globala systemet för kvalitetssäkring hantera på ett klokt sätt, utan att göra avkall på säkerheten. Är inte kvalitetsstämpeln befogad så riskerar vi förstöra tilliten för kvalitetssäkring för lång tid framöver. Men vi måste kunna tempoväxla liksom de inom vården fått göra. Vi har därför bland annat infört jour och beredskap som vi inte tidigare haft vid myndigheten.

Ackrediteringsvärlden i krisen

De europeiska ackrediteringsorganen sträcker varandra handen i krisen. Vi på Swedac har fått stöd av den brittiska organisationen UKAS, vi har i vår tur hjälpt andra och vi utvecklar samarbeten med andra länders ackrediteringsorgan. De globala och europeiska ackrediteringsorganisationerna har varit flexibla hittills i att få systemet att fungera och stödja samhället, inte stjälpa det och ändå upprätthålla kvalitetssäkringen.

Vi har hittills kunnat upprätthålla det svenska ackrediteringssystemet. I vissa länder där pandemin haft ett annat förlopp har våra motsvarande organisationer under en period helt stängt ned verksamheten, det har vi aldrig gjort. Vi ställde på väldigt kort tid om från att bedriva verksamheten i huvudsak genom besök på plats till att i all huvudsak bedriva verksamheten på distans och digitalt. Det tar tid att trimma in nya arbetssätt och omställningen är i sig tidskrävande, men Sverige har en fördel i att vi alla är så digitaliserade vilket är en förutsättning för omställningen. I en del andra delar av världen är detta svårare.

Swedac, som är ansvarigt också för reglerad mätteknik, har även tillåtit lättnader i kraven att byta ut till exempel kommunala vattenmätare för att ge flexibilitet och på så sätt också kunna bidra till att minska smittspridningen.

De ackrediterade företagen och organisationernas tillmötesgående och villighet att också anpassa sig till situationen är en viktig del i att det gått så pass bra så här långt. Stort tack till er alla som stöttat oss i detta!

Sedan stannar mycket också av förstås. EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, skulle ha haft ett två-dagars möte kommande vecka där bland annat vårt svenska förslag om att beakta jämställdhetsaspekten vid ackreditering skulle diskuterats. Men det blir nu istället ett kort digitalt möte utan diskussioner, jämställdhetsfrågan får komma vid höstmötet.

Vår värld efter krisen

Allt kan säkert inte ske på distans enligt nuvarande krav och med nuvarande teknologi, men arbetssättet även efter krisen kommer att ha förändrats. Därför blir detta också en verksamhetsutveckling som egentligen pågick sedan tidigare men skyndades på av pandemin. Vi kommer inte att helt gå tillbaka till hur vi arbetade innan krisen när pandemin är över. Det kommer att komma bra verksamhetsutveckling ur eländet också.