Hoppa till innehållet
Nyheter

Lyckad examen från vårens bedömarutbildning

Inom ackrediteringsverksamheten anordnar Swedac regelbundet bedömarkurser med fokus på att utbilda externa bedömare som myndigheten sedan kan anlita i bedömningsverksamheten.

Lyckad examen från vårens bedömarutbildning

Nu är fyra dagars intensiva studier klara som genomförts under ledning av kompetenta medarbetare från ackrediteringsavdelningen. Som komplement till respektive befintlig kompetens fick dessa deltagare genomgå en bedömarutbildning.

Den som genomfört utbildningen kan sedan anlitas av Swedac som teknisk bedömare och bedömningsledare för ackreditering av laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan. Utbildningen genomfördes i ett högt tempo och tog upp Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare.

Deltagarna fick lära sig att förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard. Under utbildningen fick de som nu examinerats en möjlighet att fokusera på kvalitetsarbete och användning av standarder för ackreditering. Utbildningen innehöll fallstudier, grupparbeten, rollspel samt utvärdering med givande diskussioner.