Hoppa till innehållet
Medarbetare

”Jag gillar att utveckla och ta reda på varför saker funkar eller inte”

Uppvuxen i scoutrörelsen är Linnea Holm van vid att lösa problem och få saker och ting att hända. Värdefull erfarenhet för Swedacs första ledningssamordnare.
— Man behöver kunna hålla igång många saker samtidigt – och gilla möten, säger hon.

”Jag gillar att utveckla och ta reda på varför saker funkar eller inte”

Ungefär i samma veva som pandemin var ett faktum fick Linnea Holm tips av en kompis om en utlyst tjänst på Swedac. När anställningsprocessen var över och hon tillträdde i maj arbetade merparten av myndighetens 110 medarbetare sedan länge hemifrån.

— Det var märkligt såklart att börja på ett nytt jobb och mestadels sitta vid mitt köksbord, säger Linnea, när vi möts hemma i lägenheten i Göteborg som idag är hennes kombinerade hem och kontor.

— Jag fick ju inte de där dagarna då man går runt på arbetsplatsen och hälsar och försöka lära sig namn och det är rätt speciellt att lära känna nya kollegor genom digitala möten. Vissa i ledningsgruppen träffade jag inte förrän efter sommaren. Men på det stora hela tycker jag ändå att det funkat bra.

Vissa dagar tar hon en glest befolkad buss 100 till Borås för fysiska möten. Efter sommaren hålls till exempel Verksledningsmötet, VL, åter på plats på huvudkontoret åtminstone varannan gång så länge smittspridningen pågår. Likaså Ledningsforum, LF, en gång i månaden.

Vad är det du gör som ledningssamordnare?

Min uppgift är att hjälpa generaldirektören, Ulf Hammarström, att driva de frågor han vill att Swedac driver på strategisk nivå. Och att bistå i att hålla samman hans styrning av myndigheten. Fånga upp de bollar som inte är någons direkta ansvarsområde men som betyder mycket för att arbetet ska gå framåt.

På en datorskärm visas när Ulf Hammarström och Linnea Holm har ett skypesamtal

De handlar om att se var planeringen har luckor och förbereda underlag och agendor till ledningens interna och externa möten, inklusive VL och LF. Att ta fram och driva på ett årshjul för hela styrningen.

Linnea Holms roll handlar i grunden mycket om att ge Ulf Hammarström stöd så att han inte fastnar i den inåtvända verksamheten utan får tid att representera myndigheten utåt, bedriva nätverksarbete i samhället och för strategiskt tänkande. Hur kan vi utveckla ledningsforum? Hur jobbar vi med långsiktiga mål? Vilka frågor vi ska driva internationellt?

Rent konkret är det ofta Linnea som skriver anteckningar inför möten, skriver protokoll, tar fram presentationer och ser till att rätt personer i god tid blir inbjudna till sammankomster.

— I början hade Ulf och jag möten så gott som varje dag för att skapa en projektlista av alla de idéer han har om vad organisationen behöver, säger hon.

Om Linnea Holm höjer blicken och tittar framåt är hennes arbete helt i linje med visionen för hela myndigheten: att göra Swedac mer känt och öka samhällsnyttan.

Vad ska man vara bra på som ledningssamordnare?

— Att hålla många saker igång samtidigt. Jag har sällan utrymme att koncentrera mig på bara en grej utan det är ofta tio projekt samtidigt. Inte flera akuta saker men ärenden att driva. Man behöver ha en del tålamod eftersom jag som spindel i nätet hela tiden är beroende av andra människor. Som ledningssamordnare krävs också strategisk förmåga. Det handlar ju alltid parallellt om detaljer men du måste kunna lyfta dig och se med perspektiv på verksamheten.

— Och – gillar man inte möten är min tjänst dålig! Jag sitter i möten en stor del av dagarna.

Linnea Holm sitter vid köksbord och arbetar vid datorn

Linnea Holm är född och uppvuxen i det knappt 4 000 invånare stora Herrljunga. Med föräldrar som båda i grunden var lärare. Linnea hade ingen självklar bild av vart hon ville men tyckte tidigt att samhällets uppbyggnad var intressant. Efter det internationella samhällsvetarprogrammet vid Linnéuniversitetet och närmare två år i först Tyskland och därefter Österrike återvände hon till sin hemstad. I närmare sex år arbetade hon på Herrljunga kommun, först som utredare, de sista fyra åren som stabschef på socialförvaltningen. Det gav gedigen inblick i offentlig verksamhet och den lilla kommunens utmaningar på många vis men Linnea Holm saknade så småningom den internationella utblicken.

Vad driver dig?

— Att ta reda på hur saker och ting fungerar och varför annat inte fungerar, hur man skulle kunna göra istället. Jag gillar att vara med och utveckla saker och ting.

September 2020, vad har du närmast framför dig?

— Jag håller på med en omvärldsanalys som ska ingå för att stärka det budgetunderlag Swedac lämnar in till regeringen för att föreslå inriktning och äska medel för nästkommande åren. Vi förbereder också det internationella webinarium vi arrangerar i mitten av oktober. Och så har ju Ulf Hammarström blivit nominerad till ordförande för EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, och vi tittar lite på vad det skulle innebära om han blev vald. Bland annat.

Vad gör du när du inte arbetar?

— Jag är en projektmänniska och just nu, när min kompis snart ska får barn, ägnar jag tid åt att sticka en filt till henne.  Jag spelar beachvolleyboll i Kviberg och förbereder mig för att vara värdinna på en annan kompis bröllop. Och så scouterna. Jag är fortfarande ordförande i Herrljunga Scoutkår och är ledare för tonåriga scouter på Hisingen, samtidigt som jag sitter som kassör i styrelsen för Västgöta Södra Scoutdistrikt. Så jag har att göra även när jag är ledig, säger Linnea Holm.

Linnea Holm kollar in i kameran och ler

Namn: Linnea Holm
Född: 1986 i Herrljunga
Uppvuxen: Med mamma, pappa och lillebror.
Bakgrund: Samhällsvetenskapligt gymnasieprogram, internationella samhällsvetarprogrammet kompletterat med ledarskap och organisation och studier i tyska och ett par års boende i tysktalande länder.