Hoppa till innehållet
Nyheter

Nu genomförs visselblåsardirektivet i Sverige

Idag den 17 december 2021 genomförs visselblåsardirektivet i Sverige. Syftet är att skydda den som i sitt arbete upptäcker och rapporterar missförhållanden inom ett antal områden, bland annat produktöverensstämmelse, där det finns ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram. Det ska även inrättas externa rapporteringskanaler men det sker först 17 juli 2022.

Nu genomförs visselblåsardirektivet i Sverige

Swedac är en av de myndigheter som kommer att ha en extern rapporteringskanal. Dit kommer man kunna rapportera om missförhållanden som rör produktöverensstämmelse, alltså att en produkt uppfyller de krav som ställs på produkten, inom de områden som omfattas av regleringen där Swedac har tillsynsansvar, nämligen inom området reglerad mätteknik. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs här.

Utpekandet av de externa kanalerna för rapportering gäller alltså först i sommar.  Det gör att den som i dag kontaktar Swedac för att rapportera missförhållanden inte kan få det skydd som regleringen ger, bland annat avseende rätten att vara anonym. Om du i dag kontaktar oss för att lämna information kan det finnas skydd mot bland annat repressalier men det förutsätter att du först rapporterat missförhållandet internt till din arbetsgivare och att denne inte har agerat samtidigt som det rör sig om mycket allvarliga missförhållanden  exempelvis innebär uppenbar fara för liv och hälsa.

Du kan som tidigare lämna synpunkter och klagomål anonymt. Vi bedömer de uppgifter du lämnar men kan inte återkoppla till dig hur vi har hanterat uppgifterna. Det kan innebära att den verksamhet du framfört synpunkter/klagomål mot får del av de uppgifter du lämnat.

Du hittar lagen här. 

Förordningen här.