Hoppa till innehållet
Nyheter

Nu ska Swedacs avgiftsmodell bli tydligare

Swedac gör en översyn av myndighetens avgiftsmodell. Målet är att utveckla nuvarande modell i en riktning som gör den både enklare och tydligare.
– Avgifterna för 2022 förändras inte. Men justeringar framöver kan bli aktuellt, säger Håkan N Pettersson, avdelningschef för myndighetsutveckling och service på Swedac.

Nu ska Swedacs avgiftsmodell bli tydligare

Swedacs översyn har i ett första skede varit inriktad på att kartlägga alla aspekter av den nuvarande modellen och hur den förhåller sig till lagkrav och andra omvärldsfaktorer. Kartläggningen omfattar hela Swedacs verksamhet, men med betoning på avgifterna för ackreditering.
– Nu är projektet framme i en fas där vi ska påbörja utformandet av en ny modell. Hur den ska se ut vet vi inte än, men vi räknar med att kunna presentera en ny modell internt under första kvartalet 2022. Därefter gör vi externa avstämningar innan vi presenterar den nya modellen, säger Håkan N Pettersson.

Swedacs avgifter för 2022 ligger kvar på samma nivåer som under 2021. I ett fall justeras avgifterna nedåt. Det gäller verksamheter som har en ackreditering inom ledningssystem för ISO 17021-1 och IAF-kod 38.
– Vi vill göra det möjligt för fler att ackreditera sig inom ett samhällsviktigt område där vi sett att den nya kostnaden bättre speglar omfattningen på vårt arbete, säger Erik Lindell, chef för enheten för industri på Swedac.