Hoppa till innehållet
Nyheter

Ny standard för effektivare byggprojekt

Ny standard för effektivare byggprojekt

Hallå där Kaarlo Book!

Nu finns det en ny standard som heter ISO 44001, vad är det?

— Det är en standard som gör det möjligt att certifiera ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Det handlar om krav för hur man sätter ihop fungerande samarbeten som säkerställer att man får ut det man vill av ett projekt. Man kan jämföra med ett tåg där man ju vill att lok och vagnar drar i samma riktning.

För vem har den nya standarden betydelse?

— Alla större infrastrukturprojekt, inte minst i byggbranschen, där många olika aktörer ska samverka. Då vill man redan från början reda ut hur relationerna ska se ut, vad som händer om någonting går snett. Riskminimering är ett annat tydligt spår i ISO 44001.

Vad hoppas du att ISO 44001 ska leda till?

— Att vi får se mer tids- och kostnadseffektiva projekt. Där man drar lärdom av tidigare erfarenheter och skapar ett mer enhetligt språk för överenskommelser som bidrar till bättre samarbete

Vad bidrar Swedac med?

— Swedac bedömer att certifieringsorganet uppfyller kraven i kontrollformstandarden ISO/IEC 17021-1:2015 och följer den fastställda certifieringsordningen, vilket gör att certifieringsorganet blir ackrediterade. Swedac bidrar till att öka förtroendet kring certifieringar inom området. De som anlitar certifierare tjänster ska kunna lita på att dessa har bedömts enligt gällande krav.

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.