Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya EU-regler för säkrare drönarflyg

Ett giltigt behörighetsbevis och CE-märkning av farkosten. Det är exempel på nya krav som ställs när EU vid årsskiftet inför gemensamma regler för att flyga med drönare.
— Målet är att ingen ska få en farkost i huvudet eller att drönare används i felaktigt syfte, säger Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

Nya EU-regler för säkrare drönarflyg

Att flyga med drönare har de senaste åren blivit allt vanligare, i både privat och kommersiellt syfte. Skogsindustrin, såväl som reklam- och byggbranschen är områden där drönare har kommit att bli till stor nytta och glädje. Men farkosterna har också vållat problem, svenska flygplatser har vid flera tillfällen tvingats stänga ned luftrummet på grund av drönare. Prognosen för Europa är att det inom kort flyger miljontals drönare inom EU:s luftrum.

För att underlätta utvecklingen av farkosterna och behålla den höga säkerheten införs 1 januari 2021 nya EU-gemensamma regler för drönare som flygs utomhus. Reglerna skulle ha börjat gälla sommaren 2020 men med anledning av coronapandemin skjuts införandet upp ett halvår.

I korthet innebär de nya reglerna att det vid varje flygning med drönare, i vissa klasser, måste finnas en ansvarig operatör som garanterar att personen vid spakarna har rätt kompetens. Operatören ska vara myndig, registrera sig hos Transportstyrelsen och utse en fjärrpilot, personen som kör själva farkosten, med rätt kompetens för flygningen. Fjärrpiloten måste kunna uppvisa ett behörighetsbevis. Kraven gäller inte för leksaksvarianter eller små hemmabyggen och vid flygning inomhus gäller speciella regler.

Lagstiftningen reglerar även tekniska krav på civil drönarutrustning innan produkten CE-märks och får marknadsföras inom EU.

Swedac har varit en av aktörerna som bidragit med synpunkter på regleringen. Framför allt genom att identifiera möjliga områden där ackreditering är en lämplig metod för kvalitetssäkring.

Leende man
Magnus Pedersen, utredare, Swedac.

— Vi vänder oss mot dem som tillverkar drönare eller importörer som vill sätta drönare på marknaden, så att de vet hur de ska bära sig åt för att deras produkt skall uppfylla kraven och hitta organisationer som kan genomföra till exempel provning, säger Magnus Pedersen.

— Man kan nu alltså ansöka om att bli ett anmält organ, ackrediterad av Swedac, för att utföra provning av produkten.

Reglerna handlar både om krav på produkten och krav på tillverkaren. Exakt vilka åtgärder som ska uppfyllas innan produkten får saluföras beror på vilken av sex olika klasser drönaren tillhör.

Med ett EU-gemensamt regelverk (förordning och genomförandeförordning) där drönare ska vara CE märkta kan oberoende och likvärdig bedömning ske inom hela EU genom att använda anmälda organ, vilka i Sverige är ackrediterade av Swedac och anmälda till EU kommissionen.

Ytterligare information om exempelvis behörighetsbevis finns att läsa om hos Transportstyrelsen.