Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter om mätare för aktiv elenergi och mätsystem för mätning av överförd el

Träder i kraft den 1 januari 2025 och den 1 januari 2023.

Den 7 november publicerades följande nya föreskrifter:

  • STAFS 2022:8 om mätare för aktiv elenergi
  • STAFS 2022:9 om mätsystem för mätning av överförd el

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 2 kap. 3 och 7 §§ i STAFS 2022:9 och i övrigt den 1 januari 2023. De ersätter då de nu gällande föreskrifterna STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi, STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el och STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi.

Syftet med de ändringar som gjorts är i flera fall att göra bestämmelserna för de olika mätsystemen enhetliga. Flera bestämmelser har också förtydligats och regelverken har fått en annan struktur. Ett exempel på det är att STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9 slås ihop till ett regelverk.

Utöver de ändringar som gjorts som ett led i översynen av de tre regelverken görs också andra materiella ändringar av olika slag. Viktiga syften med flera av ändringarna är att skapa bättre förutsättningar för att kontrollorganen ska arbeta på ett likartat sätt samt att underlätta hanteringen av elmätare och mätsystem i olika avseenden.
Föreskrifterna är också en del i den översyn av föreskrifter på hela området reglerad mätteknik som pågår på Swedac där syftet är att skapa ett behovsanpassat och enhetligt regelverk på området genom att förtydliga, förenkla och anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen och till samhällsutvecklingen i övrigt så långt det är möjligt.

Samtliga författningar finns publicerade här.