Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter om värmekostnadsfördelare

Träder i kraft den 1 februari 2023.

Den 20 december beslutades Swedacs föreskrifter om värmekostnadsfördelare (STAFS 2022:15). Föreskrifterna är nya och träder i kraft den 1 februari 2023 och är en del av det svenska genomförandet av direktiv 2018/2002/EU om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Värmekostnadsfördelare är ett instrument som registrerar den relativa värmeenergin från en radiator i förhållande till övriga radiatorer i ett flerbostadshus och är alltså inte ett mätinstrument som mäter värmeenergi.

Enligt bestämmelser i lagen (2022:333) och förordningen (2022:336) om energimätning i byggnader finns i vissa fall en skyldighet för en ägare av ett flerbostadshus att installera värmekostnadsfördelare för att på så sätt fördela kostnader för värmeenergi mellan lägenheterna i fastigheten. De nya föreskrifterna innebär att det nu finns krav på sådan utrustning som installeras från det att föreskrifterna träder ikraft.

Här finns författningen publicerad.