Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya föreskrifter (STAFS) om anmälda organ på vissa områden

Den 1 juli 2015 träder Swedacs nya föreskrifter STAFS 2015:6 om krav på anmälda organ inom vissa områden, ikraft.

Bestämmelserna gäller för organ som vill arbeta med att bedöma och övervaka tillverkarnas arbete med

 1. pyrotekniska artiklar,
 2. fritidsbåtar och vattenskotrar,
 3. explosiva varor för civilt bruk,
 4. elektromagnetisk kompabilitet,
 5. utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar,
 6. icke-automatiska vågar,
 7. mätinstrument,
 8. hissar och säkerhetskomponenter till hissar,
 9. enkla tryckkärl,
 10. radioutrustning,
 11. tryckbärande anordningar
 12. marin utrustning

Bestämmelserna handlar om vilka krav anmälda organ ska uppfylla för att få arbeta inom de här områdena. De ska exempelvis vara oberoende, opartiska och de ska veta hur de ska göra om tillverkaren inte gör rätt.

Hur de anmälda organen ska bedöma produkterna som tillverkarna har tillverkat, genomförs av respektive sektorsmyndighet som exempelvis Arbetsmiljöverket, Boverket eller Transportstyrelsen (moduler).

De företag som vill arbeta som anmälda organ kan därför behöva leta efter bestämmelser hos flera olika myndigheter för att arbeta rätt.

Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ kommer att fortsätta gälla parallellt med den nya STAFS 2015:6. Det innebär att den äldre STAFS 2011:5 fortfarande gäller för de rättsakter som inte genomförs av STAFS 2015:6, som t.ex. maskindirektivet och byggproduktförordningen. Swedac har för avsikt att genomföra flera bestämmelser om kraven på anmälda organ från kommande direktiv till den nya föreskriften i framtiden.