Hoppa till innehållet
Nyheter

Nya regler, säkra produkter och e-handel

Den 20 oktober, gick årets Din produkt, ditt ansvar av stapeln. Denna gång riktade sig innehållet såväl till näringsliv, konsumentorganisationer som myndigheter. Eventet genomfördes för första gången digitalt och arrangerades av myndigheterna i Marknadskontrollrådet, i samarbete med Svensk Handel och Sveriges konsumenter.


Nya regler, säkra produkter och e-handel var temat för dagen. Ulf Hammarström, generaldirektör för Swedac, hälsade deltagarna välkomna och talade om vikten av trygghet, säkerhet och tillit för en fungerande marknad, samt de utmaningar och möjligheter som marknadskontrollen står inför i och med den snabba teknikutvecklingen och de nya regelverk som nu ska tillämpas eller håller på att förhandlas. Pandemin har visat på behovet av samordning av marknadskontrollen och en kommande nationell strategi som håller på att tas fram kommer stärka den framtida svenska marknadskontrollen.

Med på mötet var också Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor, som talade om vikten av en fungerande export och att konsumenter ska kunna lita på att produkter de köper är säkra. Eftersom Sverige är ett exportorienterat land och en stor del av exporten går till andra EU-länder, behöver förutsättningarna vara lika för alla inom unionen. Harmonisering av regler och den nya marknadskontrollförordningen kommer därför gynna både företag och konsumenter.

IKEA och Rusta höll inspirerande presentationer om hur de arbetar med produktsäkerhet. Med på dagen var även Svensk handel som berättade om deras arbete för att stärka en säker och rättvis handel och om de problem som avsaknaden av ansvarsregler för marknadsplatser innebär. Sveriges konsumenter instämde i att marknadsplatser inte ingår i kvalitetsinfrastrukturen och att en reglering behövs för att åtgärda de kryphål som finns så att konsumenter kan vara trygga då de handlar olika produkter ifrån marknadsplatser. Jonas Arnbergs från HUI Research gjord en utblick i trender, nya handelsmönster och e-handelns framväxt.

Ett flertal myndigheter medverkade och gav både praktiska och konkreta tips om de vanligaste felen och bristerna som de träffar på samt informerade om olika produktregler och annan hjälp som företagen kan få.

Med på länk från Bryssel redogjorde även Lennart Grundberg från EU Kommissionen om nyheterna i Marknadskontrollförordningen och vad de nya reglerna innebär för företag och marknadskontrollerande myndigheter.

Sammanfattningsvis var den en dag full av spännande samtal och intressanta presentationer från företag, organisationer och myndigheter. Inspelningar från eventet kommer inom kort att finnas tillgängliga på Marknadskontroll.se.